Vanaf 2013 milieuzones voor bestelauto’s

Het bedrijfsleven en de overheid hebben een intentieverklaring ondertekend over de voorwaarden waaronder gemeenten milieuzones voor bestelauto’s kunnen invoeren. De intentieverklaring omvat een aantal afspraken om de invoering van milieuzones voor bestelauto’s vanaf 2013 in goede banen te leiden.
De eerste afspraak is dat gemeenten dit jaar onderzoeken of een milieuzone voor bestelauto’s in hun binnenstad echt noodzakelijk is. Als dit het geval is, gaan de gemeenten in overleg met het bedrijfsleven maatregelen invoeren om de aanschaf en het gebruik van schone bestelauto’s te bevorderen of het gebruik van schone alternatieven vormen van goederenvervoer te stimuleren, zo meldt de EVO. Dat kunnen per stad andere maatregelen zijn. Gedacht kan worden aan het gebruik van doelgroepstroken voor schone voertuigen, ruimere ontheffingsmogelijkheden voor schonere voertuigen (parkeren en venstertijden) en extra laad- en losplaatsen voor schone voertuigen.
Ook is afgesproken dat de kosten en baten van milieuzones voor bestelauto’s worden onderzocht. Tot slot is in de intentieverklaring vastgelegd dat er uiterlijk 1 januari 2012 een akkoord moet zijn over een pakket compenserende maatregelen voor het invoeren van milieuzones voor lichte bedrijfsauto’s. Deze compenserende maatregelen zijn financieel van aard.
Per 1 juli 2013 kan een gemeente een milieuzone voor bestelauto’s instellen. De toegangseis is dan dat een bestelauto minimaal aan de Euro-4-norm moet voldoen. Dit zijn bestelauto’s met bouwjaar 2006 en jonger. Deze eis wordt op 1 januari 2015 verder aangescherpt. Vanaf die datum zijn alleen Euro-4-bestelauto’s met af fabriek roetfilter of emissieklasse 5, welkom in de milieuzone.
Ondernemers die nu voor de aanschaf van een nieuwe bestelauto staan, kunnen dus beter kiezen voor een bestelauto met af fabriek roetfilter. Daarbij krijgen ondernemers nu nog 400 euro subsidie als ze een bestelauto met af fabriek roetfilter aanschaffen

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.