Utrecht Centraal van boven. FOTO NS

Plannen om milieuzone Utrecht fors aan te scherpen

Scherp de regels voor de Utrechtse milieuzone aan. Dat voorstel doet het college aan de raad. Vanaf 1 februari 2021 zouden alleen diesel personen- en bestelauto’s met emissieklasse 4 en hoger welkom mogen zijn. Bovendien zou de grens moeten lopen tot aan de snelwegring. De plannen vloeien voort uit een nieuw programma om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De luchtkwaliteit in Utrecht is nog steeds niet gezond genoeg volgens de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het college wil daar wat aan doen en komt met een luchtkwaliteitsprogramma 2020-2025 om de situatie te verbeteren.

De gemeente heeft Royal HaskoningDHV gevraagd om te onderzoeken welke bronnen de lucht in Utrecht vervuilen, en welke maatregelen het meest ‘kosteneffectief’ zijn om de gezondheid te verbeteren. Aanvullend op het onderzoek heeft de gemeente ook met inwoners en ondernemers gesproken.

Overgangsperiode

De gemeente wil de huidige milieuzone per 1 februari 2021 aanscherpen naar dieselauto’s (personen en bestel) tot en met emissieklasse 3. In de stad stonden in januari 2019 circa 3.000 personenauto’s en 2.000 bestelbusjes geregistreerd met deze emissieklasse of ouder. Alle benzine-, LPG- en elektrische auto’s blijven toegestaan. De beginperiode is een overgangsperiode, waarin nog niet op de nieuwe regels gehandhaafd wordt.

Er komt een subsidieregeling voor de sloop van de voertuigen die er straks niet meer in mogen. Iedereen in de stad kan deze subsidie aanvragen. Per aanvraag komt er maximaal 1.000 euro beschikbaar. Voorwaarde is dat de auto al op naam stond op 8 juli 2020.

Dusdanig verminderd

Gaandeweg worden de regels voor de milieuzone steeds strenger. Vrachtauto’s en bussen moeten vanaf 1 januari 2022 in de milieuzone minimaal voldoen aan emissieklasse VI. Die regel vloeit voort uit een landelijke afspraak. In 2025 wil de gemeente de toegangseisen van de milieuzone nogmaals aanpassen. Alleen dieselauto’s met emissieklasse 5 en hoger mogen dan nog naar binnen. Ook wordt het gebied van de huidige milieuzone dan emissievrij voor al het logistieke verkeer.

Verder komt het college van B&W uiterlijk in januari 2023 met een raadsvoorstel om de milieuzone te vergroten tot aan de snelwegring. Tenzij uit onderzoek blijkt dat het verkeer dusdanig verminderd of de lucht dermate verschoond is. Dan wordt ook gekeken of een aanvullende sloopregeling nodig is en of dit past binnen de beschikbare middelen.

Zwaar getroffen

Bouwwerktuigen moeten vanaf 1 januari 2022 minimaal voldoen aan de emissieklasse Fase IV om de stad in te kunnen. Daarnaast komt de gemeente samen met de bouwsector tot een aanpak om het stationair draaien van bouwmachines te verminderen.

De gemeente houdt bij het opstellen van de maatregelen naar eigen zeggen rekening met de impact van de coronacrisis. Zo gaat de gemeente onderzoeken hoe ze ondernemers die zwaar zijn getroffen extra kan helpen, zoals een tijdelijke ruimere ontheffingsregeling voor de milieuzone. Ook de sloopregeling moet dienen als een extra steuntje in de rug.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Jan Pieter Rottier is binnen ProMedia Group als redacteur en presentator verantwoordelijk voor evenementen, tv-uitzendingen en andere video-content, zoals webinars en online congressen. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor de Personenvervoer en Verkeer-vakbladen VerkeersNet, OVPro en TaxiPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.