Brabantse subsidie voor projecten elektrisch rijden

De provincie wil Brabantse bedrijven stimuleren nieuwe technologieën en markten voor elektrisch rijden en slimme netwerken te ontwikkelen. Zij stelt € 2,8 miljoen beschikbaar voor een stimuleringsregeling voor projecten van bedrijven en kennisinstellingen.
Hiermee mikt de provincie op zowel innovatie in de hightech- en automotive-sector als op meer werkgelegenheid in Brabant. Met de regeling ‘Elektrisch Rijden en slimme decentrale netwerken’ kunnen 10 innovatieve projecten ervaring opdoen met elektrische voertuigen in een pilotsetting of ontwikkeling van componenten en systemen voor elektrische voertuigen. Hiermee worden banen voor circa 100 kenniswerkers gecreëerd.
De regeling sluit aan op Europees en landelijk beleid en loopt tot en met december 2011. Voor de eerste tranche is €1 miljoen en voor de tweede tranche €1,8 miljoen beschikbaar. De eerste tranche sluit op 1 juli 2010. De regeling is bestemd voor MKB-bedrijven, kennisinstellingen, marktpartijen (zoals wagenparkbeheerders, transporteurs, vervoerders) en overheden die zich richten op de technologie- of marktontwikkeling. Per project is tussen €50.000 en €500.000 financiering mogelijk.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.