Uitlaat

Noord-Holland en Flevoland willen minder CO2-uitstoot door verkeer

De CO2-uitstoot door verkeer moet in Noord-Holland en Flevoland met minimaal 20 procent verminderen. Daarom willen de twee provincies onder andere zero emissie-zones voor vrachtwagens invoeren, een beter fietsnetwerk aanleggen, thuiswerken stimuleren en meer woningen bouwen bij OV-knooppunten. “Het gaat erom dat we met elkaar steeds minder kilometers reizen op fossiele brandstof. Dat kan door het gebruik van andere vervoermiddelen te stimuleren, zoals de elektrische auto, de fiets of het openbaar vervoer”, licht Jeroen Olthof toe, gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid van de provincie Noord-Holland.

Deze maatregelen staan in de eerste versie van het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) Noord-Holland en Flevoland, een uitwerking van het landelijke Klimaatakkoord. De provincies hebben daarvoor samen met de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam een concept opgesteld, waarbij ook input is gevraagd aan alle gemeenten in dit gebied. In dit conceptplan hebben zij de ambitie uitgesproken om de maximale CO2-uitstoot te verminderen naar 4,2 megaton voor de sector mobiliteit en transport voor heel Noord-Holland en Flevoland samen in 2030. Liever is de uitstoot nog minder dan dat.

Afname CO2-uitstoot

Om de afspraken uit het landelijke Klimaatakkoord te halen moet de CO2-uitstoot door het verkeer in deze twee provincies met minimaal 20 procent afnemen. Verkeer is namelijk in Nederland verantwoordelijk voor 18 procent van de totale CO2-uitstoot en dat is exclusief zee- en luchtvaart. Noord-Holland en Flevoland zijn samen verantwoordelijke voor 15 procent van de Nederlandse CO2-emissies van de mobiliteit. Het gaat dan om 5,4 megaton in 2017.

De twee provincies hopen bovendien dat de maatregelen beter op elkaar aansluiten en elkaar versterken, doordat ze samen optrekken. Deze RMP vormt voor de twee provincies de basis om de mobiliteit in Noord-Holland en Flevoland duurzamer te maken. De komende tijd worden opmerkingen en aanbevelingen voor het concept verwerkt. Tegelijkertijd wordt in kaart gebracht welke concrete maatregelen nodig zijn, zodat het verkeer in Noord-Holland en Flevoland schoner wordt.

Ontwikkeling bevolking en mobiliteit

Er ligt een grote uitdaging voor deze twee provincies, omschrijven ze zelf in het plan. Dit vanwege de ontwikkeling van de bevolking en de mobiliteit in deze gebieden. Hoewel er landelijk rekening wordt gehouden met een daling van de CO2-uitstoot door Rijks- en EU-beleid in 2030, is de verwachting in deze regio’s juist dat er groei komt. Daarom zijn er doelen in dit plan gesteld.

De gedeputeerden hebben het concept onlangs naar de Statencommissie Mobiliteit en Bereikbaarheid gestuurd en zijn de commissieleden gevraagd het concept te bespreken en suggesties te doen over de inhoud. Naar verwachting wordt het definitieve plan in het voorjaar van 2021 vastgesteld.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

4 reacties op “Noord-Holland en Flevoland willen minder CO2-uitstoot door verkeer”

Pat Rick|11.09.20|16:13

Het RMP moet burgers in staat stellen om een autoloze lifestyle te hebben, net als men in New York, Tokio of Singapore heeft. De steden en woonwijken kunnen gewoon niet meer auto’s herbergen. Het is niet voldoende om steden autoluw te maken, maar ook het OV competitief te maken in tijd en kosten. Dit kan door hoge frequenties aan te bieden en kan omdat de Randstad en MRA genoeg inwoners heeft en de mobiliteitsbehoefte omhoog gaat. Metro zorgt ook voor minder stikstof, fijnstof, geluidshinder

Pat Rick|11.09.20|13:13

Als men de inwoners van MRA echt van dienst wil zijn, dan ontwikkelt men hoogfrequent railvervoer. Zoals regio R’dam-DH, waar metrolijnen echt tot Hoek van Holland lopen en (voor Corona veel meer reizigers vervoerde dan gepland. Dus de behoefte is er wel). Het spoor loopt nu tegen de grenzen aan en vraagt giga-investeringen (ProRail zal graag alle budget opmaken) terwijl frequenties, ook met ERTMS, niet zo hoog kunnen als nodig. Het RMP moet toekomstbestendig zijn en Wobke-Wiebes-fonds gebruiken

Pat Rick|11.09.20|13:11

Men moet zich hardmaken voor een metronetwerk voor de hele metropoolregio A’dam en niet alleen voor de stad. De grote verbetering in CO2, luchtkwaliteit en verkeershinder als je de voorsteden hoogfrequent kunt verbinden met het centrum (en zo voorsteden met elkaar). Stockholm heeft maar 2 miljoen inwoners tegen 2,5 voor MRA, en heeft toch een uitgebreidere metronetwerk. Sommige delen uitgehakt in het hardste gesteente. Zie ook Japan of Singapore. Uiteindelijk gaat het toch naar zo’n situatie.

Pat Rick|11.09.20|13:09

Het RMP heeft veel te weinig ambitie: er staat weinig nieuws, meer verzameling van lopende initiatieven en gaat meer over governance/communicatie/inkoop. Er staan weinig grote verbeteringen waardoor een grote gedragsverandering bij mensen ondersteund wordt. Vooral promoten nieuwe fietsroutes, autoluwe steden, optimalisatie treinen, maar geen essentiële verbeteringen. Lijkt erop dat dit plan 2 jaar geleden geschreven is voor de discussies van doortrekking N/Z-lijn, lijn naar Almere. Snel opnieuw!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.