Geld. Foto: iStock / darkojow

RAI Vereniging: investeer in gezonde en individuele mobiliteit

Geld. Foto: iStock / darkojow (onbeperkt gebruik)

De geplande investeringen in infrastructuur en mobiliteit zijn belangrijk voor de versterking van de economie. Maar het kabinet moet ook geld steken in maatregelen voor gezonde, individuele mobiliteit. Zo reageert de RAI Vereniging op de plannen die zijn gepresenteerd op Prinsjesdag. De vereniging pleit bijvoorbeeld voor een extra stimulans voor de fiets en een snellere vergroening van het wagenpark. 

De voorzitter van de RAI Vereniging, Steven van Eijck, vindt dat het kabinet voortvarend te werk gaat met de nu genomen maatregelen, het derde steunpakket en verdere investeringen. Maar tegelijkertijd mist het kabinet de kans om op korte termijn in te spelen op de behoefte van reizigers om zich gezond en individueel te verplaatsen.

“Relevante voorstellen voor concrete maatregelen die eenvoudig en op korte termijn doorgevoerd kunnen worden, legt het kabinet naast zich neer of schuift deze voor zich uit. En als er op korte termijn geen structurele oplossing wordt gevonden voor de stikstofproblematiek, zijn alle (extra) investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur vooralsnog weinig waard. Een gemiste kans”, aldus Van Eijck.

Vraag en aanbod

Bovendien zijn er vooral maatregelen nodig om de drempel te verlagen voor het gebruik van bepaalde vervoersmiddelen. Volgens de vereniging sluiten vraag en aanbod momenteel niet goed genoeg aan. De beschikbaarheid van bepaalde vervoersmiddelen kan bijvoorbeeld verbeteren door de rijbewijseisen voor 125cc motoren te versoepelen en door de leaseregeling voor fietsen toegankelijker te maken. Dit laatste kan door de administratieve voor werkgevers bij het verstrekken van een onbelaste reiskostenvergoeding simpeler te maken.

Verder zijn volgens de vereniging cruciale investeringen nodig in innovaties en moet R&D op peil worden gehouden. “Het derde coronasteunpakket helpt veel ondernemers met financiële steun, maar omvat geen maatregelen om innovaties in de mobiliteitssector op korte termijn op peil te houden”, aldus de RAI Vereniging.

“Het aangekondigde Groeifonds biedt weliswaar op de lange termijn mogelijkheden, maar biedt geen uitkomst voor de acute nood waarin veel bedrijven in de mobiliteitsindustrie nu verkeren. Innovaties en R&D zijn de sleutel naar economisch herstel, versterking van onze internationale concurrentiepositie en dragen bij aan de ontwikkeling van gezonde mobiliteit.” De vereniging vraagt om een uitbreiding van het derde steunpakket.

Vergroening

Er ligt bovendien een uitdaging om de Nederlandse mobiliteit verder te verduurzamen. Dit is van belang voor het behalen van de klimaatdoelstellingen en is een wens van veel ondernemers. Daarom vraagt de RAI Verenging onder andere aan de overheid om meer budget vrij te maken voor de particuliere aankoopsubsidie voor een elektrische auto. Nu bestaat daarover onzekerheid.

De RAI Vereniging vindt ook dat het kabinet de vergroening van het wagenpark moet stimuleren door de aanschafsubsidie op volledig elektrische auto’s te verbreden met zuinige (plug-in) hybrides of tijdelijke verlaging van de btw. Er dient daarnaast duidelijkheid te komen over de aanschafsubsidie voor een nieuwe elektrische bestelauto of elektrische truck, zodat werkgevers de aanschaf van nieuw materieel niet langer uitstellen door onzekerheid.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.