Nijmegen Heyendaal (foto: Metro Centric/Flickr)

Campus Nijmegen moet autoluw en groener worden

Foto: Metro Centric/Flickr

Het autoverkeer richting en van campus Heijendaal in Nijmegen moet de komende jaren met 20 procent afnemen. Bovendien komt er meer ruimte voor groen. De op de campus gelegen organisaties, de betrokken overheden en de vervoerders willen met deze ambities de omgeving duurzaam bereikbaar houden en de verkeersveiligheid verbeteren. Op een normale werkdag reizen circa 50.000 studenten, 17.000 medewerkers en 5.000 polikliniekbezoekers naar de Nijmeegse campus.

Onlangs zijn de ambities voor mobiliteit hier vastgelegd. De focus komt te liggen op een groene, autoluwe campus waar voetgangers, fietsers en OV de boventoon voeren en autoverkeer enerzijds wordt beperkt en anderzijds schoner wordt. Daarnaast worden bestaande verkeersknelpunten juist aangepakt.

Start voorbereidingen

Dit is beschreven in het Meerjarenprogramma Duurzaam Bereikbaar Heijendaal 2019-2023. Dit is opgesteld door een samenwerkingsverband van de Radboud Universiteit, Radboudumc, HAN, ROC Nijmegen, studentenvakbond AKKU, de gemeente Nijmegen, de provincies Gelderland en Limburg, het ministerie van IenW en vervoerders Arriva, Breng en NS. De verschillende besturen hebben deze maand hun akkoord gegeven voor de start van de voorbereidingen.

Deze partijen geloven dat maatregelen noodzakelijk zijn voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op de campus. Hier komen namelijk dagelijks tienduizenden reizigers bij elkaar, met een forse druk op bestaande routes. Het meer uit elkaar trekken van de stromen zorgt voor verlichting van de verkeersdruk. Zowel op de campus als in de stad zelf.

Ontmoedigen autogebruik

Er worden verschillende maatregelen genomen om drukke plekken te ontlasten. De campusinstellingen willen bijvoorbeeld dat minder mensen de auto pakken. Een groot deel van de medewerkers woont op relatief korte afstand van de campus. Deze reizigers krijgen de kans om in plaats van de auto straks een elektrische fiets te pakken. Verder wordt gekeken naar het toepassen van flexibele parkeertarieven en thuiswerken extra aandacht krijgt.

Bovendien worden twee straten autoluw. Auto’s worden zo veel mogelijk omgeleid, terwijl er maatregelen worden genomen voor meer verkeersveiligheid op plekken waar het drukker door deze maatregelen juist drukken zal worden qua autoverkeer. Auto’s op weg naar parkeervoorzieningen worden omgeleid, zodat ze niet langer door het campusgebied rijden.

Het uiteindelijke streven is dat de verkeersstromen op de campus in 2030 allemaal CO2-neutraal zijn. Fietsen, lopen en OV-gebruik moeten de norm worden en de ruimte wordt ook ingericht om dit te faciliteren. Er wordt bijvoorbeeld 13 miljoen euro geïnvesteerd in de verbetering van het drukke station Heyendaal in onder meer ruimere perrons en betere verbindingen met de campus.

Stad Nijmegen

De stad Nijmegen heeft vergelijkbare ambities voor een bereikbare en leefbare stad in de toekomst. Dit omdat de auto een belangrijk onderdeel blijft in het verkeer, maar er in de stad geen ruimte is om aan het alsmaar toenemende autoverkeer meer ruimte te bieden. Daarom werkt de gemeente samen met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen aan andere manieren om door de stad te reizen.

“Zeker op de kortere afstanden (tot 15 kilometer) kiezen nog veel mensen automatisch voor de auto. Door snelle, veilige verbindingen voor fiets en OV en betere voorzieningen in en rond de stad, zoals moderne fietsenstallingen en transferia, moet die keuze minder vanzelfsprekend worden. Deze noodzakelijke verandering draagt bovendien bij aan de leefbaarheid, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en gezondheid van Nijmegenaren”, aldus de gemeente Nijmegen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.