TanQyou stapt in deelauto's FOTO TanQyou

‘Enorm potentieel voor MaaS bij de zakelijke reiziger’

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat reisgedrag kan veranderen. Daarop moet nu worden doorgepakt om het enorme potentieel van Mobility as a Service (MaaS) te benutten. “Je moet het ijzer smeden als het heet is”, vertelde Eric Mink, programmamanager MaaS bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Mink sprak tijdens het MaaS kenniscafé met onderzoeker Geiske Bouma (TNO), directeur Freek Bos (Rover) en Tom Geerts (Departement Mobiliteit Vlaanderen) over de kansen voor MaaS en de rol van governance. Vooral bij woon-werkverkeer is veel te winnen. Door corona denken werkgevers na wat ze aanmoeten met bijvoorbeeld leaseauto’s, met kantoorruimte en met thuiswerken. En werkgevers bepalen in grote mate hoe mensen doordeweeks reizen.

“We moeten nu doorpakken”, aldus de programmamanager. “Anders gaan we terug naar het oude normaal en er ligt juist een gigantische kans om naar het nieuwe normaal te gaan. Zo kunnen we de drukke spits van voor corona vervangen door meer over de dag gelijke bezettingsgraden in het openbaar vervoer.” Eric Mink is op 16 maart één van de sprekers tijdens het MaaS Congres 2021.

Het kan anders

Mink riep MaaS-platformen, maar ook mobiliteitskaartaanbieders en traditionele vervoerspartijen op om nu aan de slag te gaan. Zij moeten volgens hem volop inzetten op de periode na het einde van de lockdown. “Er ligt een mega-potentieel. Misschien niet eens bij de privéreizigers, maar vooral bij de zakelijke reizigers. Het kan anders, dus laten we het doen.”

Freek Bos, directeur bij reizigersvereniging Rover, was het ermee eens dat er heel veel potentiële MaaS-reizigers zijn. Een groot deel van de Nederlanders reist (vrijwel) nooit met het OV. Juist OV-reizigers zijn volgens hem al veel met MaaS bezig. Zij gebruiken al apps om de reis te plannen, hebben vaak een OV-chipkaart en gaan wandelend of fietsend op weg naar het station of de bushalte. “Het is relevanter om te weten wat de reiziger bij een tankstation op de A2 nodig heeft om duurzamer te gaan reizen.”

Buitenlandse voorbeelden

Wanneer wordt nagedacht over de governance van MaaS, mag de reiziger dan ook niet vergeten worden. Bij de zuiderburen is besloten om de governance van MaaS te organiseren met een Vlaams MaaS afsprakenkader. Tom Geerts legde uit dat de reiziger op drie manieren werd betrokken. Zo werden onder meer gebruikersorganisaties die actief zijn voor de autogebruiker betrokken. “Die doelgroep willen we verleiden om meer combimobiliteit te gebruiken”, aldus Geerts.

Bij MaaS kan dan ook niet meer in de traditionele schotten voor mobiliteit gedacht worden. Een andere mindset is noodzakelijk en bij bepaalde overheden ook al te ontdekken, denkt Geiske Bouma, onderzoeker bij TNO. Zij heeft een onderzoek uitgevoerd naar de governance van MaaS in verschillende landen wereldwijd. Daarin heeft ze gezien dat er sprake is van een kentering waardoor het vaker gaat over een overkoepelende ambitie op het gebied van maatschappelijke doelen en het mobiliteitssysteem.

“Alleen maar blijven sturen op silo’s gaat niet tot plus-plus-plus leiden. Wil je die maatschappelijke bereiken, zoals een betere bereikbaarheid en leefbaarheid, dan moet je naar een combinatie van al die modaliteiten en moet je het echt integraal bekijken.”

Droombeeld

Voor de toekomst hopen deze sprekers op een mobiliteitssysteem waarin alle modaliteiten elkaar aanvullen, zodat elke reizigersbehoefte kan worden ingevuld. “Ik denk dat het mensen steeds minder uitmaakt hoe ze vervoerd worden, áls ze maar vervoerd worden. Ze hoeven niet meer per se in het eigen voertuig, zolang het betrouwbaar is. Eén ideaalbeeld is dat het hele systeem nooit meer vastloopt”, aldus Mink. In die richting wordt bewogen door kleine stappen te zetten richting een afsprakenstelsel, waarin de grenzen tussen silo’s zijn weggevallen.

Welke rol speelt governance dan hierin? Volgens Bos is hiervoor geen MaaS-wet nodig. “We hebben altijd veel kunnen sturen vanuit bestaande wetgeving. We hoeven niet van de WP2000 naar de Wet MaaS 2021 – de wereld is niet heel veel anders. Met een nieuwe wet wordt het meteen weer heel groot en zet je het helemaal vast op papier. Ik denk dat we het gewoon moeten doen en sturen op wat je wilt. Dan kom je er vanzelf achter of je iets met een wet moet gaan verplichten of juist moet gaan verbieden.”

Grensoverschrijdend reizen

Een complex vraagstuk is het reizen over de grens. Dit vraagt om enkele standaarden op Europees niveau, bijvoorbeeld voor de beschikbaarheid van data en over privacy. En volgens Mink gebeuren er al mooie dingen, al rest de vraag of die standaarden worden opgelegd door de overheid of door de markt zelf worden opgepakt. Daarvoor moeten alle betrokken met elkaar in gesprek blijven. Mink: “We zijn elke dag nog aan het leren, want het is onontgonnen terrein. We moeten het samen doen.”

Mailheader MaaS Congres 2021

Wil je meer horen over de toekomst van Mobility as a Service? Welke drempels hinderen een wereldwijde uitrol van MaaS? En hoe bereik je die werkgever? Schrijf je in voor het MaaS Congres op 16 en 17 maart.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

'Enorm potentieel voor MaaS bij de zakelijke reiziger' - VerkeersNet
TanQyou stapt in deelauto's FOTO TanQyou

‘Enorm potentieel voor MaaS bij de zakelijke reiziger’

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat reisgedrag kan veranderen. Daarop moet nu worden doorgepakt om het enorme potentieel van Mobility as a Service (MaaS) te benutten. “Je moet het ijzer smeden als het heet is”, vertelde Eric Mink, programmamanager MaaS bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Mink sprak tijdens het MaaS kenniscafé met onderzoeker Geiske Bouma (TNO), directeur Freek Bos (Rover) en Tom Geerts (Departement Mobiliteit Vlaanderen) over de kansen voor MaaS en de rol van governance. Vooral bij woon-werkverkeer is veel te winnen. Door corona denken werkgevers na wat ze aanmoeten met bijvoorbeeld leaseauto’s, met kantoorruimte en met thuiswerken. En werkgevers bepalen in grote mate hoe mensen doordeweeks reizen.

“We moeten nu doorpakken”, aldus de programmamanager. “Anders gaan we terug naar het oude normaal en er ligt juist een gigantische kans om naar het nieuwe normaal te gaan. Zo kunnen we de drukke spits van voor corona vervangen door meer over de dag gelijke bezettingsgraden in het openbaar vervoer.” Eric Mink is op 16 maart één van de sprekers tijdens het MaaS Congres 2021.

Het kan anders

Mink riep MaaS-platformen, maar ook mobiliteitskaartaanbieders en traditionele vervoerspartijen op om nu aan de slag te gaan. Zij moeten volgens hem volop inzetten op de periode na het einde van de lockdown. “Er ligt een mega-potentieel. Misschien niet eens bij de privéreizigers, maar vooral bij de zakelijke reizigers. Het kan anders, dus laten we het doen.”

Freek Bos, directeur bij reizigersvereniging Rover, was het ermee eens dat er heel veel potentiële MaaS-reizigers zijn. Een groot deel van de Nederlanders reist (vrijwel) nooit met het OV. Juist OV-reizigers zijn volgens hem al veel met MaaS bezig. Zij gebruiken al apps om de reis te plannen, hebben vaak een OV-chipkaart en gaan wandelend of fietsend op weg naar het station of de bushalte. “Het is relevanter om te weten wat de reiziger bij een tankstation op de A2 nodig heeft om duurzamer te gaan reizen.”

Buitenlandse voorbeelden

Wanneer wordt nagedacht over de governance van MaaS, mag de reiziger dan ook niet vergeten worden. Bij de zuiderburen is besloten om de governance van MaaS te organiseren met een Vlaams MaaS afsprakenkader. Tom Geerts legde uit dat de reiziger op drie manieren werd betrokken. Zo werden onder meer gebruikersorganisaties die actief zijn voor de autogebruiker betrokken. “Die doelgroep willen we verleiden om meer combimobiliteit te gebruiken”, aldus Geerts.

Bij MaaS kan dan ook niet meer in de traditionele schotten voor mobiliteit gedacht worden. Een andere mindset is noodzakelijk en bij bepaalde overheden ook al te ontdekken, denkt Geiske Bouma, onderzoeker bij TNO. Zij heeft een onderzoek uitgevoerd naar de governance van MaaS in verschillende landen wereldwijd. Daarin heeft ze gezien dat er sprake is van een kentering waardoor het vaker gaat over een overkoepelende ambitie op het gebied van maatschappelijke doelen en het mobiliteitssysteem.

“Alleen maar blijven sturen op silo’s gaat niet tot plus-plus-plus leiden. Wil je die maatschappelijke bereiken, zoals een betere bereikbaarheid en leefbaarheid, dan moet je naar een combinatie van al die modaliteiten en moet je het echt integraal bekijken.”

Droombeeld

Voor de toekomst hopen deze sprekers op een mobiliteitssysteem waarin alle modaliteiten elkaar aanvullen, zodat elke reizigersbehoefte kan worden ingevuld. “Ik denk dat het mensen steeds minder uitmaakt hoe ze vervoerd worden, áls ze maar vervoerd worden. Ze hoeven niet meer per se in het eigen voertuig, zolang het betrouwbaar is. Eén ideaalbeeld is dat het hele systeem nooit meer vastloopt”, aldus Mink. In die richting wordt bewogen door kleine stappen te zetten richting een afsprakenstelsel, waarin de grenzen tussen silo’s zijn weggevallen.

Welke rol speelt governance dan hierin? Volgens Bos is hiervoor geen MaaS-wet nodig. “We hebben altijd veel kunnen sturen vanuit bestaande wetgeving. We hoeven niet van de WP2000 naar de Wet MaaS 2021 – de wereld is niet heel veel anders. Met een nieuwe wet wordt het meteen weer heel groot en zet je het helemaal vast op papier. Ik denk dat we het gewoon moeten doen en sturen op wat je wilt. Dan kom je er vanzelf achter of je iets met een wet moet gaan verplichten of juist moet gaan verbieden.”

Grensoverschrijdend reizen

Een complex vraagstuk is het reizen over de grens. Dit vraagt om enkele standaarden op Europees niveau, bijvoorbeeld voor de beschikbaarheid van data en over privacy. En volgens Mink gebeuren er al mooie dingen, al rest de vraag of die standaarden worden opgelegd door de overheid of door de markt zelf worden opgepakt. Daarvoor moeten alle betrokken met elkaar in gesprek blijven. Mink: “We zijn elke dag nog aan het leren, want het is onontgonnen terrein. We moeten het samen doen.”

Mailheader MaaS Congres 2021

Wil je meer horen over de toekomst van Mobility as a Service? Welke drempels hinderen een wereldwijde uitrol van MaaS? En hoe bereik je die werkgever? Schrijf je in voor het MaaS Congres op 16 en 17 maart.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.