Hybride auto op duurzame biobrandstof goed alternatief voor elektrische auto

Overstappen op hybride auto’s en op duurzame biobrandstoffen is goedkoper en gemakkelijker dan overstappen op auto’s die op waterstof of elektriciteit rijden. Daarmee zijn dezelfde reducties te behalen in uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van aardolie. Dit stelt NWO-onderzoeker Oscar van Vliet, die op 30 augustus promoveert aan de Universiteit Utrecht. Auto’s die rijden op traditionele fossiele brandstoffen hebben door hun nadelige milieu- en klimaateffecten hun langste tijd gehad. Er zijn echter vele alternatieve brandstoffen en duurzame auto’s mogelijk, met elk hun voor- en nadelen. Milieuwetenschapper Oscar van Vliet vergeleek het energieverbruik, de kosten en de uitstoot van broeikasgassen van diverse huidige en alternatieve brandstoffen en voertuigen.
Het onderzoek laat zien dat er vrijwel geen verschil hoeft te zijn tussen de totale kosten van een normale benzine- of dieselauto ten opzichte van een hybride auto die rijdt op biobrandstof. Een (iets) hogere aanschafprijs van de hybride auto wordt namelijk weer teruggewonnen door de brandstofbesparing.
De kosten van dit alternatief zijn hiermee lager dan voor de elektrische en waterstofauto’s. Door de hoge kosten van de accu’s en brandstofcellen kunnen deze auto’s momenteel niet concurreren met de normale voertuigen.
Op papier ontlopen de alternatieve brandstoffen en auto’s elkaar momenteel maar weinig op het gebied van duurzaamheid. “Er springt op dit moment geen enkel alternatief bovenuit als het om duurzaamheid gaat”, aldus Van Vliet. “Het is dan ook niet aan te raden om de ene duurzame technologie boven de andere te stimuleren”.
Wel is duidelijk dat de duurzaamheid van het alternatief sterk afhankelijk is van de manier waarop de biobrandstof of elektriciteit voor de auto wordt geproduceerd. Behalve de directe uitstoot van de auto speelt namelijk ook de uitstoot tijdens bijvoorbeeld het produceren en vervoeren van de brandstof of elektriciteit een rol. Zo kan een elektrische auto die rijdt op elektriciteit gemaakt in een oude kolencentrale alsnog net zoveel uitstoot hebben als een gewone benzine- of dieselauto.
Er zijn dan ook nog steeds flinke onzekerheden in kosten en uitstoot van broeikasgassen van alternatieve brandstoffen en auto’s. En die zullen blijven totdat ze daadwerkelijk op grote schaal geproduceerd worden.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.