Tips voor lokale MER

Bij aanleg of aanpassing van (lokale) wegen is meestal een milieueffectrapport (MER) nodig. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft een aantal tips op een rij gezet waar men aan moet denken bij het opstellen van zo’n lokale MER.

In het verleden werden wegen aangelegd om de ontsluiting van een gebied te verbeteren, dus om verkeer beter toe te laten. Tegenwoordig is de aanleiding juist meestal om een bestaand gebied te ontlasten, dus er verkeer ‘weg te halen’, aldus de factsheet. Bijvoorbeeld een randweg die wordt aangelegd om verkeersoverlast in een dorpskern te verminderen. Dit betekent dat het verkeer ergens naartoe moet. Soms worden daarbij problemen verschoven naar het buitengebied of andere plaatsen in de regio. Zo kan het omleggen van een doorgaande provinciale weg kan verkeer uit een dorpskern halen maar kan ook meer verkeer aantrekken. Hierdoor kunnen nieuwe problemen ontstaan in andere dorpen die de provinciale weg doorsnijdt. Vanwege dit ‘verplaatsen’ van verkeer is het belangrijk het ‘studiegebied’ zorgvuldig te bepalen.
Maar eerst moet men een kwantitatieve probleemanalyse te maken. Op basis van die analyse is het doel van het project te formuleren (‘wat moet het opleveren?’). Om vervolgens vanuit de probleemanalyse en het doel oplossingen te ontwikkelen (bijvoorbeeld weg verbreden, aanleggen nieuwe weg, al dan niet in combinatie met rotondes, verkeersdrempels etc.).

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Tips voor lokale MER - VerkeersNet

Tips voor lokale MER

Bij aanleg of aanpassing van (lokale) wegen is meestal een milieueffectrapport (MER) nodig. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft een aantal tips op een rij gezet waar men aan moet denken bij het opstellen van zo’n lokale MER.

In het verleden werden wegen aangelegd om de ontsluiting van een gebied te verbeteren, dus om verkeer beter toe te laten. Tegenwoordig is de aanleiding juist meestal om een bestaand gebied te ontlasten, dus er verkeer ‘weg te halen’, aldus de factsheet. Bijvoorbeeld een randweg die wordt aangelegd om verkeersoverlast in een dorpskern te verminderen. Dit betekent dat het verkeer ergens naartoe moet. Soms worden daarbij problemen verschoven naar het buitengebied of andere plaatsen in de regio. Zo kan het omleggen van een doorgaande provinciale weg kan verkeer uit een dorpskern halen maar kan ook meer verkeer aantrekken. Hierdoor kunnen nieuwe problemen ontstaan in andere dorpen die de provinciale weg doorsnijdt. Vanwege dit ‘verplaatsen’ van verkeer is het belangrijk het ‘studiegebied’ zorgvuldig te bepalen.
Maar eerst moet men een kwantitatieve probleemanalyse te maken. Op basis van die analyse is het doel van het project te formuleren (‘wat moet het opleveren?’). Om vervolgens vanuit de probleemanalyse en het doel oplossingen te ontwikkelen (bijvoorbeeld weg verbreden, aanleggen nieuwe weg, al dan niet in combinatie met rotondes, verkeersdrempels etc.).

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.