Rotterdam werkt aan laadinfrastructuur voor versnelde elektrificatie

Een kwart van alle personenauto’s in Rotterdam rijdt naar verwachting elektrisch in 2030. OV- en logistieke voertuigen zullen ook steeds vaker van fossiele brandstoffen afstappen. Daarvoor komen er de komende jaren vijf keer zoveel openbare laadpunten in de publieke ruimte bij, waardoor er in 2030 ongeveer 15.000 stuks gerealiseerd moeten zijn. Dit is een van de doelen uit de strategie Laadinfrastructuur 2021-2030 Positief Geladen. Hiermee wil Rotterdam werken aan de versnelde uitbreiding van het laadnetwerk voor alle doelgroepen.

Rotterdam wil dat die 15.000 laadpalen zo veel mogelijk op private locaties komen te staan. Alleen als daar geen plek is, gebeurt de plaatsing op straat. Het is de ambitie van wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) om het voor Rotterdammers zo makkelijk mogelijk maken om elektrisch te laden. “Ons streven is dat elke nieuwe aangeschafte auto een elektrische is. Daarmee pakken we een hardnekkig gezondheidsprobleem aan: de luchtvervuiling in drukke straten. Elektrisch rijden zorgt voor schone lucht.”

Verschillende fases

De gemeente wil de transitie van fossiele brandstoffen naar elektriciteit in drie fases ondersteunen. In eerste instantie ziet de gemeente voor zichzelf een aanjagende rol, waarbij het streven is om het ‘kip-en-ei-probleem’ te doorbreken. Door voldoende laadpunten te realiseren in de openbare ruimte, wordt een drempel weggenomen voor inwoners om over te stappen op elektrisch vervoer. Rotterdam wil in die fase verder oog hebben voor de onzekerheden rondom de techniek en de gebruiksvormen en neemt deel aan pilots. Dit heeft sinds 2012 al bijgedragen aan de transitie.

De daaropvolgende fase is gericht op een versnelling van de groei. Elektrisch rijden is in deze periode interessant voor een grotere groep gebruikers, vanwege een meer betaalbaar en meer divers aanbod van voertuigen, en omdat zij terecht kunnen bij het basisnetwerk van laadpunten. In deze periode schaalt de gemeente enerzijds de uitrol van het laadnetwerk op, maar ze stimuleert anderzijds de markt. Private partijen moeten meer hun verantwoordelijkheid nemen om de laadpunten op eigen terrein te realiseren. De commerciële openstelling hiervan voor derden wordt gestimuleerd.

In de afsluitende fase is sprake van een groei naar een volledige adoptie van elektrisch en zero emissie-vervoer. Daarbij is de rol van de gemeente met name gericht op regulering en het bieden van goede spelregels voor laden in de openbare ruimte. Het doel is om elektrisch rijden en laden aantrekkelijk te maken voor alle doelgroepen. Zij kunnen een geïnformeerde keuze maken uit alle beschikbare laadoplossingen.

Impact op publieke ruimte

Het is voor de gemeente van belang dat grote hoeveelheden laadpunten in de openbare ruimte en de bijbehorende hardware geen te grote druk op de openbare ruimte uitoefenen. Om die reden wordt gekeken naar mogelijkheden om laadinfrastructuur te realiseren in bijvoorbeeld inpandige of ondergrondse oplossingen. Locaties met infrastructuur en hardware worden daarnaast zo veel mogelijk samengevoegd.

Bij de concessies voor openbare (snel)laadpunten stelt Rotterdam scherpe eisen aan de vormgeving van laadobjecten en de ruimtelijke inpassing. Laadpleinen kunnen daarnaast proactief worden ingezet in nieuwbouwwijken of wijken die gerenoveerd worden. “Door de laadinfrastructuur meerjarig modulair te ontwerpen houden we rekening met de toekomstige groei van duurzaam vervoer”, schrijft de gemeente in de strategie.

Steun gemeenten

De komende tijd gaat de gemeente op zoek naar aanvullende locaties voor de realisatie van slimme laadpleinen en wordt gekeken hoe private partijen gestimuleerd kunnen worden om privaat en semipubliek terrein (beter) mogelijk en toegankelijk te maken. Dit kan mogelijk door ze te helpen met de financiering in de vorm van leningen, advies op maat en regulerende maatregelen zoals verplichte laadplekken bij nieuwbouwprojecten.

Daarnaast denkt Rotterdam al na over manieren om slim om te gaan met de beschikbare elektriciteit. Alle nieuwe laadpalen worden voorzien van slimme laadtechnieken, waardoor ze pieken en dalen in het stroomnet op kunnen vangen. Op die manier kunnen elektrische auto’s bij gaan dragen aan het stabiel maken van het energienet. De publieke laadpalen leveren ook 100 procent groene stroom. “We versnellen daarmee de transitie naar duurzame energiebronnen en naar een slim energienetwerk”, aldus de wethouder Bonte.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een gratis proefabonnement van een maand.

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.