Stedelijke functies bij Randstadrail

Coalitieakkoord: 7,5 miljard voor goede ontsluiting nieuwbouw

Stedelijke functies in buurt van een halte van de Randstadrail

Miljarden om te zorgen dat nieuwe woningen goed bereikbaar zijn, afspraken met het bedrijfsleven en overheden over het stimuleren van thuiswerken en mogelijk een alternatief voor de verbreding van de A27. Dit zijn enkele plannen van de nieuwe regering op het gebied van mobiliteit, blijkt uit het woensdagmiddag gepresenteerde coalitieakkoord.

Geld voor investeringen in de infrastructuur is er de komende jaren in ieder geval. Een bedrag van 1,25 miljard euro per jaar, om precies te zijn. Dit wordt gebruikt om achterstanden in het beheer en onderhoud weg te werken. Bovendien is het de bedoeling deze middelen in te zetten om bijvoorbeeld wegen, viaducten en spoor ook in de toekomst onderhouden, renoveren en vervangen.

“We zetten in op een goede bereikbaarheid van het hele land”, schrijven VVD6, CDA, D66 en ChristenUnie. “Onze infrastructuur onderhouden we goed, is van hoge kwaliteit, klimaatadaptief en sluit naadloos op elkaar aan. Daarbij zijn veiligheid, oog voor nieuwe ontwikkelingen en duurzaamheid van belang. Blijvende investeringen in infrastructuur en bijbehorende knelpunten zijn essentieel.”

Verbreding van A27 op losse schroeven

De nieuwe coalitie lijkt ook open te staan voor een alternatief voor de verbreding van de A27. Het huidige tracébesluit gaat uit van een verbreding van deze snelweg bij natuurgebied Amelisweerd. Voormalig minister Cora van Nieuwenhuizen paste hier de Crisis- en herstelwet toe en zette zo de lagere overheden in feite buitenspel. Maar de provincie, de gemeente en de inwoners zagen het plan niet zitten en kaartten dat de laatste paar maanden regelmatig aan.

De nieuwe regering lijkt daarnaar te willen luisteren. “We bezien in overleg met de regio of een door de regio voorgestelde alternatieve invulling van de A27/Amelisweerd binnen de bestaande bak de bereikbaarheidsproblematiek op gelijkwaardige wijze oplost. Ontsluiting via (hoogwaardig) OV en auto van nieuwe woongebieden in de regio – met name Rijnenburg – is daar onderdeel van.” Als er geen alternatieve invulling wordt gevonden, vindt het lopende besluitvormingsproces voortgang.

Nieuwbouw

Er komt verder extra geld in het Mobiliteitsfonds. Het gaat om een bedrag van 7,5 miljard euro, dat te gebruiken is om de komende tien jaar te zorgen voor een goede ontsluiting voor nieuwe woningen in de 14 verstedelijkingsgebieden en daarbuiten. Het is de ambitie om behalve in die veertien gebieden vooral te bouwen in kansrijke spoor- en kanaalzones. En bij voorkeur bij bestaande infrastructuur en knooppunten.

Hoewel er nog geen bedrag aan wordt verbonden, is het de ambitie om te investeren in de uitbreiding en verbetering van de infrastructuur voor openbaar vervoer (OV), fiets, auto en water. Dit draagt bij aan goede en snellere verbindingen tussen stad en regio. De prioriteit ligt bij de grootste knelpunten uit de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021, verbindingen in de (economische) regio’s en N-wegen. Voor fietsenstallingen bij OV-knooppunten en fietssnelwegen komen meer middelen beschikbaar.

Hubs en verkeersveiligheid

Het realiseren van hubs zal een ander speerpunt zijn voor de komende vier jaar. Hierdoor moet het gemakkelijker worden voor reizigers om over te stappen naar een (deel)auto, (deel)fiets, trein of metro via multimodaal reisadvies op maat. Voor verkeersveiligheid kijkt de regering met de gemeenten naar plekken waar binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid zinvol verlaagd kan worden naar 30 km/uur. De snelheid op andere wegen blijft ongewijzigd.

Hoewel marktpartijen positief reageren op het voornemen om van verkeersveiligheid een speerpunt te maken, wachten ze wel vol spanning af op de echte plannen. De ANWB benadrukt dat er vooral extra geld nodig is, om de trend te keren waarbij het aantal verkeersdoden en -gewonden juist stijgende is.

De RAI Vereniging zegt benieuwd te zijn over de concrete plannen. Het verlagen van de maximumsnelheid naar 30km/h in de bebouwde kom is een belangrijke stap, maar één die nauwelijks effect zal bewerkstelligen zonder aanpassingen aan de infrastructuur. “Fietsen, (e)scooters en andere lichte voertuigen voldoende ruimte krijgen om zich veilig te kunnen verplaatsen. Zeker nu de afgelopen jaren de behoefte naar individueel vervoer is gegroeid.”

Thuiswerken

Om de klimaatdoelen te behalen, is het belangrijk om ook het vervoer duurzamer te maken. Dat gebeurt enerzijds door elektrisch vervoer te stimuleren en duurzame stadslogistiek en vrachtverkeer te ondersteunen. Het kabinet maakt afspraken met het bedrijfsleven en overheden over het stimuleren van thuiswerken. Om het reizen naar werk wel betaalbaar te houden, verhoogt het kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding.

Lees ook:

Rekeningrijden in Regeerakkoord: ‘taboe geslecht’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.