Ook Mer-procedure bij kleinere projecten

Ook bij kleinere projecten van het Besluit milieueffectrapportage (mer) zal voortaan gekeken moeten worden of een milieueffectrapportage verplicht is. Dat staat in het gewijzigde Besluit  mer dat op 1 april in werking treedt.

Het Besluit is in lijn gebracht met een uitspraak van het Europese Hof in 2009. Het Hof oordeelde toen dat de omvang van een project niet het enige criterium mag zijn om wel of niet een mer-beoordeling uit te voeren. In het Besluit mer staat wanneer in Nederland een mer-procedure of een mer-beoordelingsprocedure doorlopen moet worden. Mer-beoordeling is een toets om te beoordelen of bij een nieuw project belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden, waardoor een milieueffectrapport nodig is. Als dat zo is, moet dus een mer-procedure worden doorlopen.
Volgens het Europese hof mag de omvang van een project dus niet het enige criterium zijn om wel of geen mer-beoordeling uit te voeren. Ook een kleiner project kan belangrijke nadelige gevolgen hebben, als het bijvoorbeeld in of nabij een kwetsbaar natuurgebied ligt. Of als het nieuwe project toegevoegd wordt aan vele bestaande projecten die al een hoge milieubelasting in een gebied veroorzaken. Men zal zich er voortaan van moeten vergewissen of die gevallen geen grote milieugevolgen kunnen hebben en de eventuele keuze voor géén mer-beoordeling voor een activiteit die beneden de zogenoemde drempelwaarde valt, moeten motiveren.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Ook Mer-procedure bij kleinere projecten - VerkeersNet

Ook Mer-procedure bij kleinere projecten

Ook bij kleinere projecten van het Besluit milieueffectrapportage (mer) zal voortaan gekeken moeten worden of een milieueffectrapportage verplicht is. Dat staat in het gewijzigde Besluit  mer dat op 1 april in werking treedt.

Het Besluit is in lijn gebracht met een uitspraak van het Europese Hof in 2009. Het Hof oordeelde toen dat de omvang van een project niet het enige criterium mag zijn om wel of niet een mer-beoordeling uit te voeren. In het Besluit mer staat wanneer in Nederland een mer-procedure of een mer-beoordelingsprocedure doorlopen moet worden. Mer-beoordeling is een toets om te beoordelen of bij een nieuw project belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden, waardoor een milieueffectrapport nodig is. Als dat zo is, moet dus een mer-procedure worden doorlopen.
Volgens het Europese hof mag de omvang van een project dus niet het enige criterium zijn om wel of geen mer-beoordeling uit te voeren. Ook een kleiner project kan belangrijke nadelige gevolgen hebben, als het bijvoorbeeld in of nabij een kwetsbaar natuurgebied ligt. Of als het nieuwe project toegevoegd wordt aan vele bestaande projecten die al een hoge milieubelasting in een gebied veroorzaken. Men zal zich er voortaan van moeten vergewissen of die gevallen geen grote milieugevolgen kunnen hebben en de eventuele keuze voor géén mer-beoordeling voor een activiteit die beneden de zogenoemde drempelwaarde valt, moeten motiveren.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.