Vijf procent huishoudens kan uit de voeten met elektrische auto

Voor ongeveer 5% van de huishoudens met één auto is het mogelijk over te stappen op een elektrische auto zonder concessies te doen aan hun huidige autoverplaatsingsgedrag. Voor huishoudens met twee of meer auto’s is voor maximaal 15% van de huishoudens de elektrische auto toereikend.

Bureau Goudappel Coffeng heeft onderzocht of huishoudens hun huidige autoverplaatsinggedrag met een elektrische auto zouden kunnen realiseren. In welke mate zijn actieradius, oplaadtijd en oplaadmogelijkheden daarop van invloed? Uit het onderzoek blijkt dat de verstedelijkingsgraad het potentieel van de elektrische auto sterk bepaalt, omdat in stedelijk gebied weinig mensen een elektrische auto op eigen terrein kunnen parkeren en laden.
Ook blijkt dat als iedereen de mogelijkheid krijgt om thuis op te laden 15% van de één-autohuishoudens een elektrische auto zou kunnen rijden, zonder het verplaatsingsgedrag aan te passen. Dit vereist wel een forse investering in laadpalen van enkele honderden miljoenen euro’s. De mogelijkheid om ook op het werk te laden, voegt dan weinig meer toe. Zou iedereen thuis kunnen laden, en de actieradius van elektrische auto’s worden verdubbeld, dan kan 50% van de één-autohuishoudens in een elektrische auto overstappen. Ook een interessante uitkomst is dat de mogelijkheid van snelladen binnen een half uur thuis of op het werk, het vervangingspotentieel niet of nauwelijks vergroot. Snelladen onderweg is misschien wel zinvol om de angst voor een lege accu weg te nemen. Dit zou verder onderzocht moeten worden.
De onderzoekers zijn ervan uitgegaan dat de maximale afstand die met elektrische auto’s kan worden gereden, onder praktijkomstandigheden de helft is van de door de fabrikanten opgegeven actieradius (nu zo’n 150 km). Dit komt naar voren uit praktijkproeven en wordt veroorzaakt doordat het gebruik van verwarming/airco door fabrikanten niet wordt meegenomen, evenals het rijden in files en op de autosnelweg die het elektriciteitsverbruik verhogen. Bovendien durven mensen de accu niet helemaal leeg te rijden.

Volgens een onderzoek van Milieu Centraal staat autorijdend Nederland trouwens nog behoorlijk wantrouwend tegenover de elektrische auto. Veel automobilisten zijn de mening toegedaan dat ze met een elektrische auto onderweg makkelijk kunnen stranden. En veel mensen  vinden een elektrische auto helemaal niet zo milieuvriendelijk. Veertig procent van de automobilisten is deze mening toegedaan.  Vooral de hoog opgeleide autokenner met leaseauto overweegt nu al een elektrische auto aan te schaffen. Milieu blijkt daarbij een belangrijk argument te zijn.

Wie een elektrische auto wil aanschaffen kan overigens sinds kort voor informatie terecht op de website www.kieselektrisch.nl. Kies Elektrisch! is een initiatief van het Platform Elektrische Mobiliteit (PEM) van RAI Vereniging en het Formule E-team van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Vijf procent huishoudens kan uit de voeten met elektrische auto - VerkeersNet

Vijf procent huishoudens kan uit de voeten met elektrische auto

Voor ongeveer 5% van de huishoudens met één auto is het mogelijk over te stappen op een elektrische auto zonder concessies te doen aan hun huidige autoverplaatsingsgedrag. Voor huishoudens met twee of meer auto’s is voor maximaal 15% van de huishoudens de elektrische auto toereikend.

Bureau Goudappel Coffeng heeft onderzocht of huishoudens hun huidige autoverplaatsinggedrag met een elektrische auto zouden kunnen realiseren. In welke mate zijn actieradius, oplaadtijd en oplaadmogelijkheden daarop van invloed? Uit het onderzoek blijkt dat de verstedelijkingsgraad het potentieel van de elektrische auto sterk bepaalt, omdat in stedelijk gebied weinig mensen een elektrische auto op eigen terrein kunnen parkeren en laden.
Ook blijkt dat als iedereen de mogelijkheid krijgt om thuis op te laden 15% van de één-autohuishoudens een elektrische auto zou kunnen rijden, zonder het verplaatsingsgedrag aan te passen. Dit vereist wel een forse investering in laadpalen van enkele honderden miljoenen euro’s. De mogelijkheid om ook op het werk te laden, voegt dan weinig meer toe. Zou iedereen thuis kunnen laden, en de actieradius van elektrische auto’s worden verdubbeld, dan kan 50% van de één-autohuishoudens in een elektrische auto overstappen. Ook een interessante uitkomst is dat de mogelijkheid van snelladen binnen een half uur thuis of op het werk, het vervangingspotentieel niet of nauwelijks vergroot. Snelladen onderweg is misschien wel zinvol om de angst voor een lege accu weg te nemen. Dit zou verder onderzocht moeten worden.
De onderzoekers zijn ervan uitgegaan dat de maximale afstand die met elektrische auto’s kan worden gereden, onder praktijkomstandigheden de helft is van de door de fabrikanten opgegeven actieradius (nu zo’n 150 km). Dit komt naar voren uit praktijkproeven en wordt veroorzaakt doordat het gebruik van verwarming/airco door fabrikanten niet wordt meegenomen, evenals het rijden in files en op de autosnelweg die het elektriciteitsverbruik verhogen. Bovendien durven mensen de accu niet helemaal leeg te rijden.

Volgens een onderzoek van Milieu Centraal staat autorijdend Nederland trouwens nog behoorlijk wantrouwend tegenover de elektrische auto. Veel automobilisten zijn de mening toegedaan dat ze met een elektrische auto onderweg makkelijk kunnen stranden. En veel mensen  vinden een elektrische auto helemaal niet zo milieuvriendelijk. Veertig procent van de automobilisten is deze mening toegedaan.  Vooral de hoog opgeleide autokenner met leaseauto overweegt nu al een elektrische auto aan te schaffen. Milieu blijkt daarbij een belangrijk argument te zijn.

Wie een elektrische auto wil aanschaffen kan overigens sinds kort voor informatie terecht op de website www.kieselektrisch.nl. Kies Elektrisch! is een initiatief van het Platform Elektrische Mobiliteit (PEM) van RAI Vereniging en het Formule E-team van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.