Elektrische auto beste voor milieu

De elektrische auto scoort als beste als het gaat om luchtverontreiniging en het klimaat. Alleen de actieradius komt er nog bekaaid af. De hybride is ook goed voor het klimaat, maar scoort minder als het gaat om luchtverontreiniging. Dat blijkt uit een vergelijking die bureau CE Delft heeft opgesteld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Terwijl het aantal auto’s dat rijdt op conventionele brandstoffen, zoals diesel en benzine, licht toeneemt, is het totaal aantal personenauto’s op alternatieve brandstoffen/ technieken in drie jaar tijd meer dan vervijfvoudigd. Deze voertuigen dragen bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, het reduceren van CO2-emissies en helpen de verkeerssector minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, aldus meldt KpVV op haar website KpVV Dashboard duurzame en slimme mobiliteit. Voor verschillende milieu- en gebruiksaspecten is daar doorgerekend hoe elke brandstof/technologie scoort. Zoals is op te maken uit de tabel is de hybride techniek zuiniger dan de diesel-techniek, maar in principe kan natuurlijk een kleine diesel best zuiniger zijn dan een grote hybride auto. Dat de grootte van auto’s een belangrijke rol speelt in de zuinigheid blijkt ook uit het feit dat Portugal gemiddeld genomen het zuinigste autopark van Europa heeft. Dit komt onder andere omdat de gemiddelde auto hier kleiner is dan in de rest van Europa.

Vergelijking brandstoffen voor personenauto’s en bestelwagens (CE Delft/TNO)

Lucht-verontreiniging Klimaat Actieradius Infra-structuur Kosten Ontwikkelings-perspectief
Benzine 0 0 0 0 0 0
Diesel 0/+ 0 0 0 0
LPG -/0 0/+ 0 0 0
CNG 0 0/+ + 0
Groengas 0 + –/- 0 0
Bioethanol: E85 0 0/+ -/0 –/- 0
Hybride aandrijving 0 + 0 0 + +
Elektrisch voertuig ++ +/++ –/- ++
Waterstof/ brandstofcel ++ +/++ n.b. n.b.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.