Milieuzones werken nog niet optimaal

De resultaten van de effectevaluatie laten zien dat de milieuzones hun vruchten afwerpen. Tegelijkertijd geeft het onderzoek van SenterNovem aan dat het effect van de milieuzones nog niet tot volle wasdom is gekomen. In de zomer van 2009 volgt een volgende evaluatie.

Uit een eerste studie naar de effecten van milieuzones komt naar voren dat het vrachtautopark dat binnen de milieuzone rijdt schoner is dan het vrachtautopark dat daarbuiten rijdt: het aandeel nieuwe vrachtauto’s (Euro4 of Euro5) is duidelijk hoger en relatief veel vrachtauto’s hebben een roetfilter. Toch rijdt in de milieuzone nog een groot aandeel voertuigen dat nog niet aan de normen voldoet. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat de handhaving in veel steden pas sinds kort goed op gang is gekomen, na een relatief lange periode waarin vooral waarschuwingen zijn uitgedeeld. Daarnaast hebben relatief veel vrachtauto’s zonder roetfilter momenteel nog een landelijke ontheffing (welke is afgegeven omdat een roetfilter nog niet lang genoeg beschikbaar is). Een klein aandeel voertuigen heeft een lokale ontheffing.
De verwachting is dat binnen afzienbare tijd (begin 2009) vrijwel alle voertuigen wel aan de toelatingscriteria zullen voldoen. Een belangrijke eerste oorzaak hiervan is de intensivering van de handhaving. Een belangrijke tweede oorzaak is het feit dat eind 2008 voor vrijwel alle Euro2 en Euro3 voertuigen roetfilters beschikbaar zijn. Als gevolg hiervan zal het aantal landelijke ontheffingen sterk afnemen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.