Nieuw energielabel voor openbare verlichting

In opdracht van de Taskforce Verlichting heeft de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSvV) een energielabel voor de totale openbare verlichting in gemeenten en provincies ontwikkeld. Met dit zogenaamde macro-energielabel OVL kan de efficiëntie van de openbare verlichting van een hele gemeente of provincie op eenvoudige wijze inzichtelijk worden gemaakt.

De energie-eficiëntie wordt uitgedrukt in één letter, waarbij A staat voor zeer energie-efficënt en G voor zeer onefficiënt. Daarbij is het nuttig te weten dat, vanwege de toekomstbestendigheid, energielabel A op dit moment nog niet haalbaar is. Naast het bestaande energielabel voor individuele OVL-installaties – dat gemeenten een goed inkoopcriterium biedt – kunnen gemeenten en provincies met het nieuwe macro-energielabel hun ambities op het gebied van openbare verlichting duidelijker formuleren, aldus de Tasforce.

Het nieuwe macro-energielabel OVL geeft een indruk van de energie-efficiëntie en kan gebruikt worden als een nulmeting. Het label is niet goed geschikt voor benchmarken tussen gemeenten. Om die vergelijking wel te kunnen maken, is het label gekoppeld aan de Kengetallenmethodiek Openbare Verlichting. Deze methodiek houdt rekening met de verschillen in behoeften en eisen die gemeenten stellen aan hun openbare verlichting. Gemeenten kunnen het macro-energielabel OVL – door een deskundige beheerder of adviseur – eenvoudig berekenen aan de hand van de speciaal ontwikkelde rekentool.

 

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.