Miljoenen voor onderzoek naar klimaatgevolgen voor het verkeer

Wat zijn gevolgen van klimaatwijziging en energietransitie voor het verkeer- en vervoerssysteem in de Randstad? Die vraag staat centraal in NWO-programma Duurzame Bereikbaarheid Randstad. Onderzoekinstituten die met het onderwerp aan de slag willen, kunnen beschikken over een ruim budget.

Het DBR-programma is een initiatief van het ministerie van Verkeer & Waterstaat in samenwerking met de ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Van het beschikbare bedrag van ca. 10 miljoen euro is in de eerste ronde die in 2007 begon 3,4 miljoen uitgegeven. Voor de tweede ronde (die begin dit jaar van start gaat) en de derde ronde (2011) is dus nog een ruim onderzoekbudget beschikbaar.

Hoe zou een kwalitatief hoogwaardig verkeer- en vervoerssysteem in de Randstad eruit zien, dat samen gaat met een drastische reductie van de CO2 uitstoot en robuust is voor zowel een drastische stijging van de olieprijzen als voor de klimaatverandering? Dat is een van de vragen die moet worden beantwoord.
Andere vraag die in het onderzoekprogramma aan de orde komt is hoe de stedelijke en regionale/nationale verkeersnetwerken elkaar kunnen versterken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.