Atlas Leefomgeving informeert burgers en professionals

Hoe is de luchtkwaliteit, hoeveel groen is er in de omgeving, hoe zit het met het geluid van spoor en wegverkeer, hoe lopen fiets- en wandelroutes? De antwoorden op deze en tal van andere vragen zijn te vinden in de Atlas Leefomgeving, een website voor geïnteresseerde burgers èn voor professionele gebruikers.

Overheden hebben veel informatie over de leefomgeving die interessant is voor burgers en professionals. Dit is echter lang niet altijd begrijpelijk, eenvoudig ontsloten of vergelijkbaar. Het kabinet heeft daarom toegezegd een systeem te ontwikkelen dat op begrijpelijke wijze inzicht geeft in de kwaliteit van de leefomgeving in relatie tot de gezondheid en veiligheid van burgers: de Atlas Leefomgeving. De Atlas biedt gebruikers de mogelijkheid interactief aan de slag te gaan met de gepresenteerde gegevens (bijv. informatie combineren, delen en/of toevoegen en kaarten in de eigen website binnenhalen). De gegevens komen van bronhouders zoals bijv. gemeenten, provincies, milieudiensten. De Atlas biedt geharmoniseerde informatie op het gebied van lucht, geluid en groen (wordt later uitgebreid met bijv. externe veiligheid, ruimtelijke ordening, asbest, water en bodem) en deelnemers bepalen ook zelf welke informatie wordt gepresenteerd, Naast kaartbeelden presenteert de Atlas ook een toelichting op gezondheids- en veiligheidsaspecten, wet- en regelgeving, verantwoordelijkheden en acties van deelnemers en het handelingsperspectief (bijv. afkomstig van bronhouders en landelijke partijen als het RIVM),.

In de versie die onlangs in gebruik is genomen is, naast landelijke informatie, ook informatie te vinden van de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Utrecht en Noord-Holland en van de gemeenten Amsterdam, Breda, Enschede, SRE Milieudienst (21 gemeenten), Stadsregio Rotterdam (15 gemeenten) en de regio Stedendriehoek (7 gemeenten). Opzet is dat in de komende tijd zoveel mogelijk nieuwe partners zich aansluiten bij de Atlas.

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.