Verkeerslawaai leidt tot ernstige gezondheidsproblemen

In Nederland worden overdag 640.000 mensen blootgesteld aan verkeerslawaai. Dat leidt tot gezondheidsklachten en jaarlijks zelfs tot tien- tot een honderdtal doden. De klachten die lawaai met zich meebrengt variëren van slaapgebrek tot hartklachten.

Dit blijkt uit een literatuurstudie naar de relatie wegverkeerslawaai versus gezondheid en leefbaarheid uitgevoerd in opdracht van het programma Stiller op Weg, door Agentschap NL en CROW in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Al bij een matige blootstelling aan wegverkeerslawaai in de woonomgeving wordt de gezondheid van mensen slechter, zo concludeert de studie. Afhankelijk van de geluidsbelasting, treden slaapverstoring, hinder en hart- en vaatziekten op. ‘De ernst hiervan is, kort samengevat, dat verkeerslawaai dodelijk is’, zo schrijven de onderzoekers in het rapport.
Het grootste deel van de gezondheidseffecten is toe te schrijven aan slaapverstoring: circa 11% van de inwoners waarvan 3% ernstig. Overdag worden ongeveer 640.000 inwoners ernstig gehinderd door geluid van wegverkeer.
Van de omgevingsfactoren staat verkeerslawaai, na fijn stof en verkeersongevallen, als derde gerangschikt in de lijst van grootste veroorzakers van gezondheidsproblemen. Daarnaast is wegverkeerslawaai de belangrijkste milieufactor voor de tevredenheid met de woonomgeving.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Verkeerslawaai leidt tot ernstige gezondheidsproblemen - VerkeersNet

Verkeerslawaai leidt tot ernstige gezondheidsproblemen

In Nederland worden overdag 640.000 mensen blootgesteld aan verkeerslawaai. Dat leidt tot gezondheidsklachten en jaarlijks zelfs tot tien- tot een honderdtal doden. De klachten die lawaai met zich meebrengt variëren van slaapgebrek tot hartklachten.

Dit blijkt uit een literatuurstudie naar de relatie wegverkeerslawaai versus gezondheid en leefbaarheid uitgevoerd in opdracht van het programma Stiller op Weg, door Agentschap NL en CROW in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Al bij een matige blootstelling aan wegverkeerslawaai in de woonomgeving wordt de gezondheid van mensen slechter, zo concludeert de studie. Afhankelijk van de geluidsbelasting, treden slaapverstoring, hinder en hart- en vaatziekten op. ‘De ernst hiervan is, kort samengevat, dat verkeerslawaai dodelijk is’, zo schrijven de onderzoekers in het rapport.
Het grootste deel van de gezondheidseffecten is toe te schrijven aan slaapverstoring: circa 11% van de inwoners waarvan 3% ernstig. Overdag worden ongeveer 640.000 inwoners ernstig gehinderd door geluid van wegverkeer.
Van de omgevingsfactoren staat verkeerslawaai, na fijn stof en verkeersongevallen, als derde gerangschikt in de lijst van grootste veroorzakers van gezondheidsproblemen. Daarnaast is wegverkeerslawaai de belangrijkste milieufactor voor de tevredenheid met de woonomgeving.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.