Nieuwe wet voor geluid langs rijkswegen

Per 1 juli 2012 is hoofdstuk 11 van de Wet Milieubeheer van kracht. Hierin is vastgelegd dat het geluid rond rijkswegen niet onbeheerst mag toenemen. Geluid van rijkswegen is vanaf dat moment aan grenzen gebonden met als doel omwonenden tegen geluidhinder te beschermen.

Hiervoor is een wettelijke norm vastgesteld voor de hoeveelheid geluid die het verkeer op een weg maximaal mag produceren. Deze norm wordt een geluidproductieplafond (GPP) genoemd. Op ongeveer 60.000 punten langs de weg, zogenaamde referentiepunten, is de maximaal toegestane hoeveelheid geluid vastgesteld op basis van brongegevens zoals het soort wegdek en de maximale toegestane rijsnelheid.

Alle geluidproductieplafonds en de bijbehorende brongegevens zijn opgenomen in het openbare geluidregister. Hierin kunt u inzoomen op een bepaald stuk rijksweg en zien wat het geldende geluidsproductieplafond is. Ook staat hier welke brongegevens van de weg zijn geregistreerd. Op de website van het geluidregister staat ook met welke maatregelen Rijkswaterstaat ervoor zorgt dat de GPP’s niet worden overschreden. In het nalevingsverslag, dat voor het eerst in 2014 verschijnt, staat aangegeven waar Rijkswaterstaat maatregelen gaat nemen om te voldoen aan de GPP’s.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.