Nederland in de kopgroep met elektrisch rijden

Wat betreft het aantal elektrische auto’s en het aantal laadpalen behoort Nederland tot de koplopers. Op het gebied van innovatie loopt ons land achterop. Dat blijkt uit een benchmark van Agentschap NL en ECN beleidsstudies in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Nederland neemt wat betreft ambitie van het aantal voertuigen – gestreefd wordt naar 15.000 – 20.000 elektrische auto’s in 2015 en 1 miljoen in 2025 – een middenpositie in, maar die ligt wel hoger dan die van Frankrijk en Duitsland, beide landen met een grote eigen auto-industrie. Als het gaat om de laadinfrastructuur behoort Nederland tot de koplopers. In Noorwegen en Denemarken is de financiële stimulans om elektrisch rijden van de grond te krijgen groter dan in Nederland.
Op het gebied van innovatie wordt de toon gezet door landen als Duitsland, China en Zuid-Korea, hoewel in de laatste twee landen de daadwerkelijke penetratie achter lijkt te lopen. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en ook Oostenrijk volgen. Op het gebied van stimulering van innovatie (R&D, proeftuinen, ondersteuning industrie) neemt Nederland samen met België, Denemarken, Noorwegen, Portugal en
Spanje een bescheiden positie in.
Wat realisatie van het aantal elektrische auto’s betreft per 1 januari 2012 behoort Nederland met 1182 elektrische auto’s tot de koplopers, daarbij Noorwegen met 5326 elektrische auto’s even buiten beschouwing gelaten. Dit land is relatief gezien de absolute koploper. Ook wat betreft vrachtvoertuigen, inclusief kleine bestelauto’s, behoort Nederland tot de koplopers.
Op het gebied van laadpunten voor elektrische auto’s hebben Noorwegen en Oostenrijk relatief de grootste aantallen, waarbij in Oostenrijk het grote aantal snelladers en semisnelladers opvalt. Nederland doet het echter ook goed wat betreft implementatie van laadinfrastructuur.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Nederland in de kopgroep met elektrisch rijden - VerkeersNet

Nederland in de kopgroep met elektrisch rijden

Wat betreft het aantal elektrische auto’s en het aantal laadpalen behoort Nederland tot de koplopers. Op het gebied van innovatie loopt ons land achterop. Dat blijkt uit een benchmark van Agentschap NL en ECN beleidsstudies in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Nederland neemt wat betreft ambitie van het aantal voertuigen – gestreefd wordt naar 15.000 – 20.000 elektrische auto’s in 2015 en 1 miljoen in 2025 – een middenpositie in, maar die ligt wel hoger dan die van Frankrijk en Duitsland, beide landen met een grote eigen auto-industrie. Als het gaat om de laadinfrastructuur behoort Nederland tot de koplopers. In Noorwegen en Denemarken is de financiële stimulans om elektrisch rijden van de grond te krijgen groter dan in Nederland.
Op het gebied van innovatie wordt de toon gezet door landen als Duitsland, China en Zuid-Korea, hoewel in de laatste twee landen de daadwerkelijke penetratie achter lijkt te lopen. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en ook Oostenrijk volgen. Op het gebied van stimulering van innovatie (R&D, proeftuinen, ondersteuning industrie) neemt Nederland samen met België, Denemarken, Noorwegen, Portugal en
Spanje een bescheiden positie in.
Wat realisatie van het aantal elektrische auto’s betreft per 1 januari 2012 behoort Nederland met 1182 elektrische auto’s tot de koplopers, daarbij Noorwegen met 5326 elektrische auto’s even buiten beschouwing gelaten. Dit land is relatief gezien de absolute koploper. Ook wat betreft vrachtvoertuigen, inclusief kleine bestelauto’s, behoort Nederland tot de koplopers.
Op het gebied van laadpunten voor elektrische auto’s hebben Noorwegen en Oostenrijk relatief de grootste aantallen, waarbij in Oostenrijk het grote aantal snelladers en semisnelladers opvalt. Nederland doet het echter ook goed wat betreft implementatie van laadinfrastructuur.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.