Nieuwe wetgeving milieuzones vertraagd

Door onverwachte wetgevingsproblemen worden milieuzones voor bestelauto’s en personenauto’s vertraagd, zo meldt het Programmabureau Luchtkwaliteit van Amsterdam.

Door het instellen van een milieuzone kunnen vuile auto’s worden geweerd. Wat een ‘vuile auto’ is wordt bepaald door de vraag of een autotype al of niet voldoet aan een bepaalde euronorm. Voldoet een auto niet aan de euronorm, dan wordt een boete opgelegd.

Voor de handhaving is het nodig dat op basis van het kenteken kan worden gezien aan welke euronorm dat autotype voldoet. De koppeling tussen kenteken en autotype is er wel, maar van autotype naar de euronorm nog niet. De koppeling met de euronorm moet bovendien ook geautomatiseerd beschikbaar zijn, anders is handhaving niet mogelijk. Voor een goed begrip: er rijden alleen al ca. 18.000 types Volkswagen Golf rond waarvan allemaal moet kunnen worden bepaald aan welke euronorm zij voldoen.

Tot voor kort werd door het Ministerie van VROM gemeld dat de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) naar verwachting eind 2009 de geautomatiseerde koppeling tussen kenteken en euronorm rond zou hebben. Afgelopen zomer heeft minister Eurlings van V&W echter aan de Tweede Kamer moeten melden dat de RDW deze koppeling pas mag maken nadat daarvoor een wettelijke basis is gelegd. Een wetsvoorstel van die strekking wordt nu voorbereid, maar de nieuwe wet zal zeker niet vóór eind 2009 van kracht zijn.
Eerder is afgesproken dat de eigenaar van een auto ten minste een half jaar voor de invoering van een milieuzone moet weten aan welke euronorm zijn auto voldoet. De ministeries hebben last van deze wettelijke hobbel. De gewenste milieuzone voor bestelauto’s en een pilot voor milieudifferentiatie in bepaalde vormen van belastingheffing worden hierdoor gefrustreerd. De milieuzone voor vrachtauto’s had geen last van een wetgevingsprobleem, omdat voor vrachtauto’s al eerder Europese regels golden, die maakten dat zo’n koppeling al bestond.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.