Bomen langs de weg leiden niet tot betere luchtkwaliteit

bomen
Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van de momenteel beschikbare concrete gegevens ten aanzien van groen, bomen en planten, en luchtkwaliteit. Op basis van de beschikbare informatie concludeert het RIVM dat de effecten van groen op de fijn stof (PM10) concentraties in en om een stad beperkt zijn.
Bomen en planten kunnen de fijnstofconcentraties in de lucht zowel verhogen als verlagen. Zo beïnvloedt, verlaagt, de aanwezigheid van groen langs een weg of in een straat de gemiddelde windsnelheid. Daardoor kan de concentratie fijnstofdeeltjes toenemen. Een positief effect van het groen is echter dat het de (grotere) deeltjes kan afvangen.

Het netto-effect van groen op de fijnstofconcentraties blijkt over het algemeen beperkt. De weinige metingen die beschikbaar zijn op het gebied van stikstofdioxide (NO2) laten geen effecten van groen op de NO2-concentraties zien.
Een vermindering van de concentratie fijn stof hoeft niet noodzakelijkerwijs een even grote vermindering van gezondheidsschade op te leveren. Juist de kleine deeltjes, die niet of minder door het groen worden afgevangen, kunnen naar verwachting veel gezondheidsschade veroorzaken.

Het RIVM concludeert ‘voorzichtig’  dat groen direct langs een weg slechts een beperkt effect op de (totale) PM10-concentraties heeft. Ingeval van een aaneengesloten groenstrook langs een snelweg kan niet worden uitgesloten dat er direct achter het groen een verhoging van de concentraties optreedt. Waar een afname van de concentratie optreedt, lijkt dat op basis van de beschikbare informatie vooral de deeltjes groter dan circa 2-3 ?m te betreffen. Depositie lijkt een relatief kleine rol te spelen bij de afname van de PM10-concentraties.
De resultaten van verschillende studies wijzen er op dat bomen direct langs een stadsweg vooral een effect op de grotere deeltjes hebben. Volgens de beschikbare metingen zijn dit met name deeltjes groter dan circa 10 ?m.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.