EU lanceert strategie voor schone brandstoffen

De Europese Commissie heeft een ambitieus pakket maatregelen aangekondigd om ervoor te zorgen dat in heel Europa tankstations voor alternatieve brandstoffen worden gebouwd, met gemeenschappelijke normen voor het ontwerp en gebruik ervan.

Tot dusver waren de beleidsinitiatieven meestal gericht op de brandstoffen en voertuigen zelf, zonder aandacht te besteden aan de distributie van de brandstoffen.
Er zijn drie grote hinderpalen voor schone brandstoffen: de hoge kostprijs van de voertuigen, weerstand van de consumenten en het gebrek aan laad- en tankstations, aldus de Commsissie. Dit is een vicieuze cirkel: Er worden geen tankstations gebouwd omdat er niet genoeg voertuigen zijn en de voertuigen worden niet tegen concurrerende prijzen aangeboden omdat er niet genoeg vraag is. De consumenten laten deze voertuigen links liggen omdat de kostprijs te hoog is en er onvoldoende tankstations zijn. De Commissie stelt daarom een pakket bindende maatregelen voor om een basisinfrastructuur voor schone brandstoffen, zoals elektriciteit, waterstof en aardgas, uit te bouwen, waaraan de lidstaten zich dienen te houden. Het voorstel van de Commissie heeft ook betrekking op gemeenschappelijke EU-normen voor de benodigde apparatuur.

De belangrijkste maatregelen uit het voorstel:

Elektriciteit: wat elektrische laadpunten betreft, verschilt de situatie sterk in de EU. De toonaangevende landen zijn Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje en het VK. Volgens het voorstel moet elke lidstaat zorgen voor een minimumaantal laadpunten met een gemeenschappelijke stekker, zodat een kritieke massa van laadpunten wordt bereikt die bedrijven ertoe aanzet tegen een redelijke prijs grote aantallen elektrische auto’s te produceren.

Waterstof: Duitsland, Italië en Denemarken beschikken al over een aantal waterstoftankstations, waarvan sommige echter niet openbaar toegankelijk zijn. Er moeten nog gemeenschappelijke normen worden opgesteld voor bepaalde onderdelen, zoals brandstofslangen. Volgens het voorstel moeten bestaande tankstations een netwerk vormen met gemeenschappelijke normen, zodat de mobiliteit van waterstofvoertuigen verzekerd is. Dit geldt voor de 14 lidstaten die momenteel over een waterstofnetwerk beschikken.

Biobrandstoffen: deze brandstoffen hebben al een marktaandeel van bijna 5 %. Ze worden gemengd met traditionele brandstoffen en behoeven dus geen specifieke infrastructuur. Een belangrijke uitdaging is de duurzaamheid van deze brandstoffen te garanderen.

LNG: vloeibaar aardgas wordt gebruikt in vrachtwagens, maar er zijn slechts 38 tankstations in de EU. De Commissie stelt voor om tegen 2020 om de 400 km tankstations voor vloeibaar aardgas te installeren langs de wegen van het trans-Europees kernnetwerk.

CNG: gecomprimeerd aardgas wordt vooral gebruikt in auto’s. Momenteel rijden één miljoen auto’s, 0,5 % van het totale wagenpark, op deze brandstof. De sector streeft ernaar om tegen 2020 tien keer zoveel CNG-auto’s op de weg te hebben. Volgens het voorstel van de Commissie moeten tegen 2020 in heel Europa om de 150 km openbaar toegankelijke tankstations beschikbaar zijn, die beantwoorden aan gemeenschappelijke normen.

LPG: vloeibaar petroleumgas. Er zijn geen maatregelen gepland voor LPG. De kerninfrastructuur voor deze brandstof is al aanwezig.

De lidstaten hoeven niet noodzakelijk overheidsgeld uit te geven om deze veranderingen tot stand te brengen. Ze kunnen ook lokale regels wijzigen om investeringen van de particuliere sector aan te moedigen en een gedragswijziging tot stand te brengen. Er is al EU-steun beschikbaar uit de TEN-T-fondsen en de cohesie- en structuurfondsen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.