Geluidhinder auto’s en brommers lastig aan te pakken

Een aanzienlijk deel van de bevolking ervaart ernstige geluidhinder van auto’s, motorfietsen en brommers. Minister Eurling zou er wat tegen willen doen, maar ziet weinig mogelijkheden. Wellicht biedt uitbreiding van de APK soulaas.

Eurlings zegt dat in antwoord op Kamervragen. Het ministerie van VROM heeft begin 2007 aan de politiekorpsen geavanceerde geluidsmeters ter beschikking gesteld ten behoeve van de handhaving. Of dat zoden aan de dijk heeft gezet, is nog niet bekend. Op dit moment wordt een evaluatie uitgevoerd naar het gebruik en de toepassingsmogelijkheden van deze meetapparatuur.
Aan herriemakende sportuitlaten kan de minister weinig doen, hoewel de laatste jaren in Nederland het aantal auto’s uitgerust met niet-goedgekeurde vervangingsuitlaten en auto’s voorzien van verboden sportuitlaten, sterk is toegenomen.
‘Sportuitlaten zijn officieel alleen voor racedoeleinden bestemd en hebben geen typekeuring nodig, maar worden in de praktijk ook op de openbare weg gebruikt, met een onaanvaardbare geluidemissie als gevolg.’
Probleem is dat de verkoop van deze uitlaten veelal gebeurt via internet en op de vele websites/webwinkels worden ze dan ook veelvuldig aangeboden. Bovendien zijn deze uitlaten vaak goedkoper dan goedgekeurde (vervangings)uitlaten. Een verbod op de verkoop van dergelijke uitlaten is niet mogelijk, zo zegt de minister.
Voor motorfietsen en bromfietsen bestaat er geen APK en bij de APK voor personenauto’s wordt er niet getoetst op geluidseisen. Dit is indertijd zo afgesproken om de kosten voor de keurders te beperken, omdat vooral voor de personenauto nogal wat vrije ruimte wordt gevraagd voor het proefterrein waar de meting zou moeten worden verricht.
TNO heeft inmiddels wel een eerste verkennend onderzoek gedaan naar de inpassing van de controle op geluidsemissies van wegvoertuigen in het APK-keuringsprotocol. Dit onderzoek heeft tot vijf mogelijke opties geleid voor een geluidstechnische keuring, variërend van een eenvoudige auditieve controle tot een meer arbeidsintensieve en complexe inspectie.
Verder praktijkonderzoek naar de haalbaarheid en kostenbaten effectiviteit van deze opties is echter nodig en zal in samenwerking met RDW en BOVAG worden voortgezet.
Het invoeren van een APK-verplichting voor motoren en bromfietsen om op die manier geluidshinder te bestrijden ziet Eurlings niet zitten. ‘Het is namelijk goed denkbaar en ook relatief eenvoudig om dergelijke voertuigen bij een APK in geluidsarme staat aan te leveren, om het voertuig de dag daarna weer van een uitlaat met hinderlijk geluid te voorzien.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.