Eindhoven installeert nieuw luchtmeetsysteem voor fijnstof

Aireas-AirboxOp 35 plaatsen in Eindhoven worden AirBoxen geïnstalleerd. Deze meetkasten vormen samen het Innovatief Luchtmeetysteem (ILM), dat onder andere (ultra)fijnstof registreert. De AirBoxen geven een beeld van de luchtkwaliteit in de stad. Na de zomer is de informatie 24 uur per dag voor iedereen real time te raadplegen op www.aireas.com. Belangrijkste doel van het systeem is om meer inzicht te krijgen in alle factoren die de luchtkwaliteit kunnen verbeteren.

Dertig AirBoxen krijgen een vaste plek, de overige zijn mobiel en worden naar behoefte ingezet. Alle kasten meten fijnstof, ozon en vanaf begin 2014 ook stikstofmono- en dioxide. Van de dertig vaste kasten worden er vijf uitgerust met een extra meter voor ultrafijnstof. Deze extra meter kan gemakkelijk naar een andere AirBox worden verplaatst. De AirBoxen, die worden bevestigd aan lantaarnpalen, hangen straks deels in woonwijken en deels juist aan drukke wegen daar omheen. AiREAS, een coöperatief samenwerkingsverband dat streeft naar gezonde en schone steden, nam het initiatief voor het ILM. In AiREAS werken particulieren en bedrijven, de overheid en universiteiten samen. De gelijkwaardige samenwerking van de deelnemers in AiREAS kan iets mogelijk maken dat partijen alleen niet kunnen realiseren, is het uitgangspunt.
Met het ILM willen de initiatiefnemers uiteindelijk bewerkstelligen dat er minder schade is aan de volksgezondheid door luchtvervuiling. Om de relatie tussen luchtverontreiniging en gezondheid precies te kunnen leggen, is langdurig meten nodig van verschillende componenten in de lucht. In een later stadium worden de ILM-metingen gebruikt ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen luchtkwaliteit en de volksgezondheid. Ultrafijnstof wordt nu nog maar zeer beperkt gemeten in Nederland. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de kleine en ultrakleine deeltjes veel schade kunnen berokkenen. Het ILM neemt ook deze deeltjes langdurig mee in de metingen.

Inwoners van Eindhoven kunnen straks voortdurend ook zelf zien hoe het met de luchtkwaliteit is gesteld. Deze betere communicatie leidt tot meer inzicht en begrip voor eventuele maatregelen om vervuiling tegen te gaan, aldus de initiatiefnemers. De ILM-gegevens helpen om binnen de (internationale) normen op het gebied van luchtvervuiling te blijven en ondersteunen de lopende programma’s.

 

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Eindhoven installeert nieuw luchtmeetsysteem voor fijnstof - VerkeersNet

Eindhoven installeert nieuw luchtmeetsysteem voor fijnstof

Aireas-AirboxOp 35 plaatsen in Eindhoven worden AirBoxen geïnstalleerd. Deze meetkasten vormen samen het Innovatief Luchtmeetysteem (ILM), dat onder andere (ultra)fijnstof registreert. De AirBoxen geven een beeld van de luchtkwaliteit in de stad. Na de zomer is de informatie 24 uur per dag voor iedereen real time te raadplegen op www.aireas.com. Belangrijkste doel van het systeem is om meer inzicht te krijgen in alle factoren die de luchtkwaliteit kunnen verbeteren.

Dertig AirBoxen krijgen een vaste plek, de overige zijn mobiel en worden naar behoefte ingezet. Alle kasten meten fijnstof, ozon en vanaf begin 2014 ook stikstofmono- en dioxide. Van de dertig vaste kasten worden er vijf uitgerust met een extra meter voor ultrafijnstof. Deze extra meter kan gemakkelijk naar een andere AirBox worden verplaatst. De AirBoxen, die worden bevestigd aan lantaarnpalen, hangen straks deels in woonwijken en deels juist aan drukke wegen daar omheen. AiREAS, een coöperatief samenwerkingsverband dat streeft naar gezonde en schone steden, nam het initiatief voor het ILM. In AiREAS werken particulieren en bedrijven, de overheid en universiteiten samen. De gelijkwaardige samenwerking van de deelnemers in AiREAS kan iets mogelijk maken dat partijen alleen niet kunnen realiseren, is het uitgangspunt.
Met het ILM willen de initiatiefnemers uiteindelijk bewerkstelligen dat er minder schade is aan de volksgezondheid door luchtvervuiling. Om de relatie tussen luchtverontreiniging en gezondheid precies te kunnen leggen, is langdurig meten nodig van verschillende componenten in de lucht. In een later stadium worden de ILM-metingen gebruikt ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen luchtkwaliteit en de volksgezondheid. Ultrafijnstof wordt nu nog maar zeer beperkt gemeten in Nederland. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de kleine en ultrakleine deeltjes veel schade kunnen berokkenen. Het ILM neemt ook deze deeltjes langdurig mee in de metingen.

Inwoners van Eindhoven kunnen straks voortdurend ook zelf zien hoe het met de luchtkwaliteit is gesteld. Deze betere communicatie leidt tot meer inzicht en begrip voor eventuele maatregelen om vervuiling tegen te gaan, aldus de initiatiefnemers. De ILM-gegevens helpen om binnen de (internationale) normen op het gebied van luchtvervuiling te blijven en ondersteunen de lopende programma’s.

 

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.