Extra geld voor ‘groene’ bussen

De ministerraad heeft vijf programma’s uit de Innovatie-agenda energie goedgekeurd. De Innovatieagenda Energie draagt bij aan het realiseren van de kabinetsdoelstellingen zoals vastgelegd in Schoon en Zuinig. Het werkprogramma bevat maatregelen die het gebruik van hernieuwbare energie stimuleren, energie-efficiëntie verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Met de nu goedgekeurde programma’s is een totaalbedrag van 109,52 miljoen euro gemoeid. Daarvan is 30 miljoen bestemd voor duurzame mobiliteit. Dit innovatieprogramma heeft als ambitie dat Nederland in 2020 een van de meest efficiënte vervoerssystemen van Europa heeft met veel inzet van duurzame brandstoffen. Onderdelen ervan zijn hybride rijden in de stad, innovatie OV bussen, rijden op waterstof, rijden op biogas en groen gas en duurzame mainports.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.