Nieuwe webtool Veilig Fietsen voor gemeenten gelanceerd

100501019

Zo introduceert CROW-Fietsberaad nu een webtool waarop gemeenten kunnen zien hoe het in hun gemeente is gesteld met de fietsonveiligheid.

De webtool Veilig Fietsen biedt voor elke gemeente een aparte pagina waarop te zien waar en hoeveel fietsongevallen er in de gemeente gebeuren. Daarnaast geeft de site per gemeente suggesties voor maatregelen.

Beleidsmedewerkers van gemeenten kunnen in een afgeschermde omgeving op de site ervaringen, kennis en bestanden uitwisselen met collega’s van andere gemeenten.

Verder zullen het Ministerie van I&M en de VNG met deze tool het landelijke beeld monitoren.

Eerder al werd een ‘Modelaanpak Veilig Fietsen’ opgesteld. Die geeft aan welke stappen een gemeente kan volgen om tot een plan van aanpak te komen ten aanzien van de fietsonveiligheid.

Minister Schultz heeft verder de burgemeesters van Franekeradeel, Oldambt, Dronten, Helmond, Amersfoort, Delft en Zoetermeer aangezocht om als ambassadeur op te treden om de lokale fietsveiligheid en het gebruik van de Modelaanpak te stimuleren.

In 2012 kwamen 200 fietsers om het leven als gevolg van een verkeersongeluk, bijna 30% van het totaal aantal verkeersdoden. Daarnaast was ongeveer de helft van het aantal ernstig gewonden in het verkeer een fietser. Uit registraties blijkt dat vooral ongevallen met fietsers en ouderen in aantal blijven toenemen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.