Vlaanderen bezig met inhaalslag voor de fiets

vlaanderen_fietsIn tegenstelling tot Nederland investeert de Vlaamse overheid forse bedragen rechtstreeks in de fiets. Het ‘tweede Integraal Fietsinvesteringsprogramma’ is goed voor 516 fietsprojecten in Vlaanderen. Het gaat om een investering van minstens 300 miljoen euro tot en met 2015 door het Vlaamse Gewest.

In 2010 startte Vlaanderen met het eerste Integraal FietsInvesteringsprogramma. 40% van het geld ging naar gewestwegen, 60% naar gemeentewegen.

Het nieuwe programma richt zich vooral op ontbrekende schakels in het bovenlokale fietsroutenetwerk. Dat gebeurt niet alleen door de aanleg van fietspaden en fietssnelwegen. Ook de bouw van fietstunnels en fietsbruggen hoort daar bij.

Ook wordt fors ge├»nvesteerd in de aanleg van fietssnelwegen. Daar gaat zo’n 21 miljoen naar toe.

De beide fietsinvesteringsprogramma’s samen zorgen ervoor dat tussen 2009 en 2015 ruim 1.750 km nieuwe of vernieuwde fietspaden in Vlaanderen zullen zijn aangelegd.

Verder is aandacht voor de combinatie van de fiets en het openbaar vervoer. Tegen 2015 zullen bij 95% van de hoofdhaltes van De Lijn fietsenstallingen staan.

Daarnaast wil de Vlaamse overheid fietsdeelsystemen stimuleren, bijvoorbeeld in Gent en Roeselare.

Nieuwe weg- of tramprojecten worden aan een fietstoets onderworpen. Bij de aanleg van grote infrastructurele wordt de fiets expliciet meegenomen. Dat kan zijn in de vorm van vrijliggende fietspaden, fietsbruggen of fietstunnels langs of in de buurt van het traject.

Tenslotte worden de procedures rond de goedkeurings- en onteigeningsprocedures vereenvoudigd hetgeen de aanleg van fietsvoorzieningen moet bespoedigen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.