Voorrangsbord verbetert veiligheid fietsers op 50 km/h-kruispunten

4040-20-002Voorrangsborden dragen ertoe bij dat automobilisten fietsers meer ontzien op kruispunten in situaties waar de snelheidslimiet 50 km/uur bedraagt. Zonder die borden lopen fietsers meer risico’s, aldus een onderzoek van de SWOV.

Als de voorrangssituatie bij een limiet van 50 km/uur duidelijk is geregeld en aangegeven, heeft dat een positief effect op het snelheidsgedrag van automobilisten jegens fietsers: zij nemen dan eerder en sterker hun snelheid terug. Het weghalen van voorrangstekens leidt tot minder duidelijkheid over de voorrangssituatie en tot meer onveiligheid voor fietsers, zo stelt de SWOV.

De organisatie deed onderzoek waarbij proefpersonen een animatiefilmpje te zien kregen vanuit het perspectief van een automobilist die op een 50km/uur-weg een kruispunt nadert.

Het onderzoek liet ook zien dat automobilisten eerder en meer snelheid terugnemen bij nadering van een fietser die geen voorrang heeft dan bij een auto die geen voorrang heeft. Automobilisten verwachten vaker dat fietsers die geen voorrang hebben toch zullen oversteken dan dat automobilisten zonder voorrang dat zullen doen.

De resultaten van dit onderzoek wijzen niet zonder meer uit dat automobilisten vaart minderen voor fietsers omdat zij rekening houden met de kwetsbaarheid van de andere verkeersdeelnemer, aldus de SWOV. Ook verwachtingen en onzekerheid over het gedrag van de fietser (de kans dat de fietser toch zal oversteken ook al heeft deze geen voorrang) spelen vermoedelijk een rol.

De SWOV tekent bij het onderzoek wel aan dat niet geconcludeerd kan worden dat een designconcept zoals Shared Space niet zou werken. ‘Shared Space is immers een bijzondere uitvoering van een minder
geregelde omgeving, waarbij het niet alleen gaat om het verwijderen van expliciete voorrangstekens zoals borden en belijning, maar veelal om een complete herinrichting met andere bestrating en begroeiing. Ander onderzoek doet echter wel vermoeden dat communicatie tussen verkeersdeelnemers niet noodzakelijk zal leidden tot meer verkeersveiligheid.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.