‘Snorfiets alleen in 30 km-straten naar de rijbaan’

snorfietsEen helm voor snorfietsers die naar de rijbaan worden verwezen zit er niet in, zo blijkt uit een brief van minister Schultz aan de Kamer. Gemeenten kunnen beter inzetten op de inrichting van 30 km-straten waar snorfietsers wel zonder helm naar de rijbaan kunnen worden verwezen.

De minister reageert op een brief van de vier grote gemeenten die stellen dat het met de snorfiets op het fietspad de spuigaten uitloopt. De minister verwijst naar maatregelen die al zijn genomen of binnenkort worden genomen om die bezwaren te ondervangen. Zo is er de EMG (Educatieve Maatregel Gedrag) voor snorfietsers, extra communicatie door de jongerenorganisatie Team Alert om jonge snor- en bromfietsers op hun verantwoordelijk te wijzen. En recent zijn de boetes voor opvoeren verhoogd; daarnaast wordt per 1 juli 2014 het innemen van het kentekenbewijs door de politie aangescherpt. Dit zal ook gebeuren bij overschrijding van de maximum constructiesnelheid (opvoeren) van een snorfiets met 15 km/h of minder.

Amsterdam heeft daarbij voorgesteld om niet alleen gebruik te maken van de rollerbank, maar om van radar of lasergun. Dat zou in de ogen van Amsterdam een geautomatiseerd proces kunnen worden dat geen extra politiecapaciteit kost. Maar, zo stelt de minister, het innemen van een kenteken is dermate ingrijpend, dat deze werkwijze uitsluitend bij staandehouding door de politie kan worden toegepast. Het innemen van een kenteken op basis van een snelheidsmeting met flits- of radarapparatuur is dan ook niet aan de orde.

De minister volgt verder het advies van de SWOV die stelt dat het geen goed idee is de snorfiets zonder helm te verplaatsen naar de rijbaan. En een experiment met een helmplicht in Amsterdam is juridisch onmogelijk Het is alleen mogelijk om het Reglement verkeersregels en verkeerstekens generiek aan te passen, zodat alle gemeentes de bevoegdheid krijgen om bij verkeersbesluit wegen aan te wijzen waarop snorfietsers op de rijbaan moeten rijden, inclusief een helmplicht. De rechter zal dan bij eventuele bezwaren van burgers moeten toetsen of het verkeersbesluit terecht is, aldus de Kamerbrief.

‘In dit licht bezien vind ik de proef in Amsterdam om een maximumsnelheid van 30 km/uur in te voeren in gevaarlijke straten zeer interessant’, zo stelt Schultz verder. Ook in andere steden zijn al “auto te gast” straten aangewezen waar de maximumsnelheid 30 km is. Het snelheidsverschil is dan beperkt, de snorfiets kan dan op de rijbaan en geeft daarmee ruimte aan de fietser.’

Overigens meldt het Parool op 16 januari dat Wethouder Eric Wiebes en minister Melanie Schultz binnenkort toch gaan spreken over het invoeren van een lokale helmplicht voor snorscooters. Als de minister het verzoek van Amsterdam afwijst, wil GroenLinks in de Tweede Kamer met een wetsvoorstel komen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.