Led-parkeervakken moeten fietsparkeerproblemen in Amsterdam helpen oplossen

rode_loper_damrakDoor op piekmomenten gebruik te maken van met led-lijnen gemarkeerde parkeervakken, kan op een aantal plaatsen in Amsterdam het fietsparkeren beter worden geregeld. Soms kan het zelfs een alternatief vormen voor duurbetaalde oplossingen in de vorm van ondergrondse stallingen.

Het is één van de oplossingen die wordt aangedragen in een studie van adviesbureau Ligtermoet en partners naar fietsparkeeroplossingen voor de ‘Rode loper’ in Amsterdam. Dat is de openbare ruimte boven het tracé van de Noord/Zuidlijn. De route voert over of langs belangrijke publiekstrekkende locaties als het Beursplein, de Dam, het Muntplein en de Albert Cuyp.

Opzet is dat het traject een entree naar de binnenstad wordt voor de voetganger. Waar het kan wil men trottoirs verbreden, verblijfsruimtes toevoegen en de openbare ruimte zo obstakelvrij mogelijk houden. Daarbij moet men oplossingen zien te vinden voor de grote aantallen fietsen die er plegen te parkeren.

Voor het eerst is wordt daarbij een opzet gevolgd die vergelijkbaar is met het onderzoek dat gewoonlijk voor het autoparkeren is gereserveerd.

Het circa 3 kilometer lange traject werd opgedeeld in deelgebieden, zoals Beursplein/Dam, Rokin, Vijzelstraat enzovoort. Per deelgebied is zo nauwkeurig mogelijk geïnventariseerd wat de vraag naar fietsparkeervoorziening nu en in de toekomst is.

Daarbij ging het niet alleen om de aantallen, maar ook om het vaststellen van pieken in de vraag en de soort vraag: kort- of langparkeren. Bijzonder was dat ook de handhavingsinzet in de berekeningen is meegenomen. Om bijvoorbeeld een plein vrij te houden van geparkeerde fietsers speelt zowel het aanbod van voorzieningen als de intensiteit van de handhaving een rol.

Vervolgens werden oplossingen uitgetekend, rekening houdend met de kosten, de behoefte aan maximale ruimte op straat en het gemak van de fietsers.

Daarbij lag de nadruk vooral op het zo efficiënt mogelijk gebruik maken van bestaande voorzieningen, of voorzieningen die goedkoop te realiseren zijn.

Zo zijn bijvoorbeeld bestaande voorzieningen waar een fiets aan vast te ketenen zonder in de weg te staan soms meegeteld in de berekeningen. Maar men bekeek ook waar het mogelijk is fietsvoorzieningen naar zijstraten te verplaatsen.

Tot de goedkopere oplossingen behoren ook het bijplaatsen van fietsnietjes. Veel verwacht het adviesbureau van fietsparkeervakken, waar men in Amsterdam al de nodige ervaring mee heeft opgedaan. De vakken blijken een probaat middel om fietsers zonder al te veel dwang te bewegen de fiets geordend weg te zetten. En waar zo’n fietsparkeervak vooral op piekmomenten nodig is, kan men de vakken met schakelbare ledverlichting markeren.

Soms zijn echter duurdere oplossingen onontkoombaar, variërend van het ombouwen van winkelpanden tot fietsenstalling, tot het inzetten van pontonstallingen of in het uiterste geval de bouw van nieuwe ondergrondse stallingen.

Op dit ogenblik werkt de gemeente aan implementatie van de plannen voor het deel van de onderzochte deelgebieden waar consensus over de oplossingen bestaat (in zes van de acht onderzochte gebieden is dat het geval). In twee gebieden is men er nog niet uit. Rond Beursplein en Dam en de Ferdinand Bolstraat bleek de opgave zo groot dat er verhoudingsgewijs wel erg veel fietsen op maaiveld terecht zouden komen. Een oplossing in de vorm van een nieuw gebouwde stalling is daarentegen wel erg duur. Daar studeert men dus nog op.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Led-parkeervakken moeten fietsparkeerproblemen in Amsterdam helpen oplossen - VerkeersNet

Led-parkeervakken moeten fietsparkeerproblemen in Amsterdam helpen oplossen

rode_loper_damrakDoor op piekmomenten gebruik te maken van met led-lijnen gemarkeerde parkeervakken, kan op een aantal plaatsen in Amsterdam het fietsparkeren beter worden geregeld. Soms kan het zelfs een alternatief vormen voor duurbetaalde oplossingen in de vorm van ondergrondse stallingen.

Het is één van de oplossingen die wordt aangedragen in een studie van adviesbureau Ligtermoet en partners naar fietsparkeeroplossingen voor de ‘Rode loper’ in Amsterdam. Dat is de openbare ruimte boven het tracé van de Noord/Zuidlijn. De route voert over of langs belangrijke publiekstrekkende locaties als het Beursplein, de Dam, het Muntplein en de Albert Cuyp.

Opzet is dat het traject een entree naar de binnenstad wordt voor de voetganger. Waar het kan wil men trottoirs verbreden, verblijfsruimtes toevoegen en de openbare ruimte zo obstakelvrij mogelijk houden. Daarbij moet men oplossingen zien te vinden voor de grote aantallen fietsen die er plegen te parkeren.

Voor het eerst is wordt daarbij een opzet gevolgd die vergelijkbaar is met het onderzoek dat gewoonlijk voor het autoparkeren is gereserveerd.

Het circa 3 kilometer lange traject werd opgedeeld in deelgebieden, zoals Beursplein/Dam, Rokin, Vijzelstraat enzovoort. Per deelgebied is zo nauwkeurig mogelijk geïnventariseerd wat de vraag naar fietsparkeervoorziening nu en in de toekomst is.

Daarbij ging het niet alleen om de aantallen, maar ook om het vaststellen van pieken in de vraag en de soort vraag: kort- of langparkeren. Bijzonder was dat ook de handhavingsinzet in de berekeningen is meegenomen. Om bijvoorbeeld een plein vrij te houden van geparkeerde fietsers speelt zowel het aanbod van voorzieningen als de intensiteit van de handhaving een rol.

Vervolgens werden oplossingen uitgetekend, rekening houdend met de kosten, de behoefte aan maximale ruimte op straat en het gemak van de fietsers.

Daarbij lag de nadruk vooral op het zo efficiënt mogelijk gebruik maken van bestaande voorzieningen, of voorzieningen die goedkoop te realiseren zijn.

Zo zijn bijvoorbeeld bestaande voorzieningen waar een fiets aan vast te ketenen zonder in de weg te staan soms meegeteld in de berekeningen. Maar men bekeek ook waar het mogelijk is fietsvoorzieningen naar zijstraten te verplaatsen.

Tot de goedkopere oplossingen behoren ook het bijplaatsen van fietsnietjes. Veel verwacht het adviesbureau van fietsparkeervakken, waar men in Amsterdam al de nodige ervaring mee heeft opgedaan. De vakken blijken een probaat middel om fietsers zonder al te veel dwang te bewegen de fiets geordend weg te zetten. En waar zo’n fietsparkeervak vooral op piekmomenten nodig is, kan men de vakken met schakelbare ledverlichting markeren.

Soms zijn echter duurdere oplossingen onontkoombaar, variërend van het ombouwen van winkelpanden tot fietsenstalling, tot het inzetten van pontonstallingen of in het uiterste geval de bouw van nieuwe ondergrondse stallingen.

Op dit ogenblik werkt de gemeente aan implementatie van de plannen voor het deel van de onderzochte deelgebieden waar consensus over de oplossingen bestaat (in zes van de acht onderzochte gebieden is dat het geval). In twee gebieden is men er nog niet uit. Rond Beursplein en Dam en de Ferdinand Bolstraat bleek de opgave zo groot dat er verhoudingsgewijs wel erg veel fietsen op maaiveld terecht zouden komen. Een oplossing in de vorm van een nieuw gebouwde stalling is daarentegen wel erg duur. Daar studeert men dus nog op.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.