Nieuwe webtool biedt meer zicht op rendement fietsprojecten

fietsbrugWat kost een nieuwe fietsbrug of een nieuwe fietsenstalling en wat levert het op? Met de webtool MKBA Fiets is dat nu door te rekenen. Met de webtool kan men de maatschappelijke kosten en baten van fietsprojecten in beeld brengen. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om investeringen in fietsprojecten te vergelijken met investeringen in andere vervoerwijzen.

Bij grote infrastructurele projecten is het heel gebruikelijk, soms zelfs verplicht, om een zogenaamde maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) te maken. Wat kost een nieuwe weg en wat levert het op aan bereikbaarheidswinst, verbetering verkeersveiligheid, economische winst, enzovoort?

Voor de fiets gebeurde dat tot nu toe nauwelijks, vooral omdat het vaak om niet al te grote bedragen gaat. Maar nu de fiets een steeds serieuzere rol gaat spelen in het mobiliteitsbeleid, wordt het ook steeds belangrijker om te weten of fietsinvesteringen renderen. En ook hoe de kosten en baten liggen ten opzichte van investeringen in bijvoorbeeld autoinfrastructuur.

Dat is de directe aanleiding tot de ontwikkeling van de webtool MKBA Fiets. De tool is in opdracht van het ministerie van I&M ontwikkeld door adviesbureau Decisio samen met het Fietsberaad.

Voor de berekening van de maatschappelijke kosten en baten van fietsprojecten wordt in de webstool een groot aantal aspecten meegenomen. Hoeveel mensen stappen bijvoorbeeld over van de auto naar de fiets door de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur? En wat levert dat op als je kijkt naar het ziekteverzuim. Maar ook: wat scheelt het aan inkomsten uit accijnzen? Of hoeveel stappen mensen er over van het ov naar de fiets? En zal dat leiden tot minder kosten voor het ov?

Voor het fietsparken bij stations is een aparte module beschikbaar. Daarin worden de kosten van investeringen en onderhoud onder meer afgezet tegen de kosten die zijn te besparen als er minder mensen met de auto of het ov naar het station komen.

Hoewel er een flink aantal factoren wordt meegenomen in de berekening, biedt de webtool MKBA Fiets alleen een globale inschatting van de kosten en baten. Door te ‘spelen’ met de invoervariabelen en parameters ontstaat een beeld van de verhoudingen tussen de omvang van de effecten in termen van kosten en baten. Goed dus om een eerste indruk te krijgen, maar de tool leent zich niet om gedetailleerde en complete analyses mee uit te voeren.

De webtool MKBA Fiets is te vinden op de website van het Fietsberaad (www.fietsberaad.nl/mkba-fiets). De gebruiker moet een aantal gegevens invullen met betrekking tot het fietsgebruik. Een uitbreide toelichting helpt daarbij. Met een druk op de knop is vervolgens te zien wat de kosten- en baten zijn van zo’n project. De resultaten kan men opslaan (als men is ingelogd) voor later gebruik.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Nieuwe webtool biedt meer zicht op rendement fietsprojecten - VerkeersNet

Nieuwe webtool biedt meer zicht op rendement fietsprojecten

fietsbrugWat kost een nieuwe fietsbrug of een nieuwe fietsenstalling en wat levert het op? Met de webtool MKBA Fiets is dat nu door te rekenen. Met de webtool kan men de maatschappelijke kosten en baten van fietsprojecten in beeld brengen. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om investeringen in fietsprojecten te vergelijken met investeringen in andere vervoerwijzen.

Bij grote infrastructurele projecten is het heel gebruikelijk, soms zelfs verplicht, om een zogenaamde maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) te maken. Wat kost een nieuwe weg en wat levert het op aan bereikbaarheidswinst, verbetering verkeersveiligheid, economische winst, enzovoort?

Voor de fiets gebeurde dat tot nu toe nauwelijks, vooral omdat het vaak om niet al te grote bedragen gaat. Maar nu de fiets een steeds serieuzere rol gaat spelen in het mobiliteitsbeleid, wordt het ook steeds belangrijker om te weten of fietsinvesteringen renderen. En ook hoe de kosten en baten liggen ten opzichte van investeringen in bijvoorbeeld autoinfrastructuur.

Dat is de directe aanleiding tot de ontwikkeling van de webtool MKBA Fiets. De tool is in opdracht van het ministerie van I&M ontwikkeld door adviesbureau Decisio samen met het Fietsberaad.

Voor de berekening van de maatschappelijke kosten en baten van fietsprojecten wordt in de webstool een groot aantal aspecten meegenomen. Hoeveel mensen stappen bijvoorbeeld over van de auto naar de fiets door de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur? En wat levert dat op als je kijkt naar het ziekteverzuim. Maar ook: wat scheelt het aan inkomsten uit accijnzen? Of hoeveel stappen mensen er over van het ov naar de fiets? En zal dat leiden tot minder kosten voor het ov?

Voor het fietsparken bij stations is een aparte module beschikbaar. Daarin worden de kosten van investeringen en onderhoud onder meer afgezet tegen de kosten die zijn te besparen als er minder mensen met de auto of het ov naar het station komen.

Hoewel er een flink aantal factoren wordt meegenomen in de berekening, biedt de webtool MKBA Fiets alleen een globale inschatting van de kosten en baten. Door te ‘spelen’ met de invoervariabelen en parameters ontstaat een beeld van de verhoudingen tussen de omvang van de effecten in termen van kosten en baten. Goed dus om een eerste indruk te krijgen, maar de tool leent zich niet om gedetailleerde en complete analyses mee uit te voeren.

De webtool MKBA Fiets is te vinden op de website van het Fietsberaad (www.fietsberaad.nl/mkba-fiets). De gebruiker moet een aantal gegevens invullen met betrekking tot het fietsgebruik. Een uitbreide toelichting helpt daarbij. Met een druk op de knop is vervolgens te zien wat de kosten- en baten zijn van zo’n project. De resultaten kan men opslaan (als men is ingelogd) voor later gebruik.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.