Fietsdeelsysteem niet goedkoop

fietsdeelsysteemEen fietsdeelsysteem neerzetten kost het nodige. Voor een middelgrote stad ben je al gauw zo’n 8 ton per jaar kwijt. Daar staan maatschappelijk opbrengsten tegenover. Die zijn alleen moeilijker te becijferen.

Dat is de conclusie die te trekken valt uit een omvangrijke studie die Vlaamse overheid heeft laten doen door adviesbureau MINT naar de haalbaarheid van fietsdeelsystemen in Vlaamse centrumsteden.
Daarbij werd onder meer berekend wat zo’n systeem zou kosten als dat in Gent en Roeselare zou worden ingevoerd.

Eén bedrag valt daar niet voor te geven. De kosten variëren sterk al naar gelang het gebruikte systeem, het aantal fietsen, het gebruik van de fietsen en de oppervlakte van het te bedienen gebied, zo signaleren de onderzoekers.

Uit internationale ervaringen blijkt dat de implementatiekosten liggen tussen 2000 en 4000 euro per fiets. Daar komen jaarlijks nog eens 651 tot 3000 euro aan exploitatiekosten bij.
Ook voor een stad als Gent komt men op dergelijke bedragen uit. Voor een systeem met pakweg 450 fietsen moet je een bedrag investeren van rond de acht ton en jaarlijks een soortgelijk bedrag uittrekken voor de exploitatie. Eventuele reclame-inkomsten en dergelijke zijn daarin niet meegerekend.

Maar één van de belangrijkste conclusies is volgens de onderzoekers dat een gemeente die fietsdeelsystemen wil aanbieden niet alleen het financiële plaatje moet bekijken. Fietsdeelsystemen hebben hoge opstart- en onderhoudskosten. Die zijn hoger dan de financiële opbrengsten. ‘Toch is de aankoop en het onderhoud van een fietsdeelsysteem in vergelijking met andere vervoersmodi nog steeds goedkoper.’

Er zijn ook belangrijke positieve maatschappelijke effecten verbonden aan de invoering van een fietsdeelsysteem. ‘Die zijn niet zo becijferbaar maar daarom niet minder belangrijk. Een fietsdeelsysteem biedt onder meer het voordeel dat de first en/of de last mile van een verplaatsing met het openbaar vervoer kan worden afgelegd met de fiets. Hierdoor kan een drempel voor het gebruik van het openbaar vervoer worden weggenomen. Daarnaast biedt een fietsdeelsysteem een antwoord op de vraag naar een goedkoop vervoerssysteem op maat.’

De invoering van een fietsdeelsysteem verhoogt daarnaast de leefbaarheid in de stad. ‘Hoewel het aantal auto’s dat wordt uitgespaard met de invoering van een fietsdeelsysteem eerder beperkt is, zorgt een fietsdeelsysteem er wel voor dat een aantal autoverplaatsingen worden vermeden.’

En de aanwezigheid van een fietsdeelsysteem zorgt er tevens voor dat fietsers zichtbaarder worden in het straatbeeld. ‘Door de invoering van een fietsdeelsysteem zijn er immers meer fietsers. Hierdoor verhoogt de zichtbaarheid van alle fietsers en daalt de ongevalskans met fietsers.’

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Fietsdeelsysteem niet goedkoop - VerkeersNet

Fietsdeelsysteem niet goedkoop

fietsdeelsysteemEen fietsdeelsysteem neerzetten kost het nodige. Voor een middelgrote stad ben je al gauw zo’n 8 ton per jaar kwijt. Daar staan maatschappelijk opbrengsten tegenover. Die zijn alleen moeilijker te becijferen.

Dat is de conclusie die te trekken valt uit een omvangrijke studie die Vlaamse overheid heeft laten doen door adviesbureau MINT naar de haalbaarheid van fietsdeelsystemen in Vlaamse centrumsteden.
Daarbij werd onder meer berekend wat zo’n systeem zou kosten als dat in Gent en Roeselare zou worden ingevoerd.

Eén bedrag valt daar niet voor te geven. De kosten variëren sterk al naar gelang het gebruikte systeem, het aantal fietsen, het gebruik van de fietsen en de oppervlakte van het te bedienen gebied, zo signaleren de onderzoekers.

Uit internationale ervaringen blijkt dat de implementatiekosten liggen tussen 2000 en 4000 euro per fiets. Daar komen jaarlijks nog eens 651 tot 3000 euro aan exploitatiekosten bij.
Ook voor een stad als Gent komt men op dergelijke bedragen uit. Voor een systeem met pakweg 450 fietsen moet je een bedrag investeren van rond de acht ton en jaarlijks een soortgelijk bedrag uittrekken voor de exploitatie. Eventuele reclame-inkomsten en dergelijke zijn daarin niet meegerekend.

Maar één van de belangrijkste conclusies is volgens de onderzoekers dat een gemeente die fietsdeelsystemen wil aanbieden niet alleen het financiële plaatje moet bekijken. Fietsdeelsystemen hebben hoge opstart- en onderhoudskosten. Die zijn hoger dan de financiële opbrengsten. ‘Toch is de aankoop en het onderhoud van een fietsdeelsysteem in vergelijking met andere vervoersmodi nog steeds goedkoper.’

Er zijn ook belangrijke positieve maatschappelijke effecten verbonden aan de invoering van een fietsdeelsysteem. ‘Die zijn niet zo becijferbaar maar daarom niet minder belangrijk. Een fietsdeelsysteem biedt onder meer het voordeel dat de first en/of de last mile van een verplaatsing met het openbaar vervoer kan worden afgelegd met de fiets. Hierdoor kan een drempel voor het gebruik van het openbaar vervoer worden weggenomen. Daarnaast biedt een fietsdeelsysteem een antwoord op de vraag naar een goedkoop vervoerssysteem op maat.’

De invoering van een fietsdeelsysteem verhoogt daarnaast de leefbaarheid in de stad. ‘Hoewel het aantal auto’s dat wordt uitgespaard met de invoering van een fietsdeelsysteem eerder beperkt is, zorgt een fietsdeelsysteem er wel voor dat een aantal autoverplaatsingen worden vermeden.’

En de aanwezigheid van een fietsdeelsysteem zorgt er tevens voor dat fietsers zichtbaarder worden in het straatbeeld. ‘Door de invoering van een fietsdeelsysteem zijn er immers meer fietsers. Hierdoor verhoogt de zichtbaarheid van alle fietsers en daalt de ongevalskans met fietsers.’

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.