Fietsvakken winnen terrein

fietsvakHet fietsvak wordt steeds vaker ingezet voor het kortparkeren van fietsen. Steden als Amsterdam, Utrecht, Groningen en Zaandam hebben er goede ervaringen mee. In Utrecht start een nieuwe proef bij het Vredenburgplein.

In Amsterdam heeft men inmiddels een aantal jaren ervaring met fietsvakken. De eerste werd in 2008 aangebracht en was eigenlijk direct al een succes, aldus Anneke Fransen van de gemeente. Zodanig zelf dat ook niet als fietsvak bedoelde vakken zoals toekomstige boomlocaties werden gebruik om fietsen te plaatsen.

Volgens Anneke Fransen functioneren fietsvakken uitstekend daar waar je geen langparkeren kunt of wilt hebben, zoals bij winkels, universiteiten, hogescholen en uitgaansgebieden. Wel tekent ze daarbij aan dat het bij universiteiten, hogescholen en uitgaansgebieden eigenlijk niet zonder stewards kan.

Die ervaring strookt met de ervaring in Zaandam. Daar gebruikt men blauwe fietsvakken met daaraan gekoppeld een maximale tijdsduur voor het fietsparkeren. Om tijdens de ochtendspits forenzen te informeren over de maatregel en te verwijzen naar de langparkeer-stallingen zette de gemeente daar fietscoaches in.

Het is een maatregel die enige gewenning vraagt, maar vervolgens functioneert een fietsvak meestal zoals bedoeld.

Dat is inmiddels de ervaring die men in Groningen heeft opgedaan met de inzet van fietsvakken op plaatsen waar fietser graag hun fiets voor korte tijd ergens kwijt willen, aldus Jaap Valkema van de gemeente. Maar, stelt Valkema, het is wel zaak de vakken eerst te testen voor je ze definitief maakt.
Een eerdere proef in Utrecht liet overigens een wat verdeeld beeld zien. De vakken werden intensief gebruikt. Maar soms stonden de hoeveelheid gestalde fietsen succes in de weg, aldus de gemeente. Op sommige plaatsen zijn fietsparkeervakken daarom opgeheven en de eerder verwijderde fietsenrekken terug geplaatst.

Dat neemt niet weg dat de gemeente een nieuwe proef start bij De Hollandse Toren, de toegang naar het Vredenburgplein en het winkel-wandelgebied daarachter. De hele Hollandse Toren is voetgangersgebied maar wordt door veel mensen gebruikt om hun fiets neer te zetten, ook op de taxistandplaatsen/laad- en losplekken. Bij wijze van proef zijn hier nu fietsvakken aangelegd . Om de paar meter worden nietjes in de fietsvakken geplaatst om een domino- effect te voorkomen als er een fiets omvalt. De proef wordt door de gemeente gemonitord en na een half jaar geëvalueerd.

Fietsparkeervakken kunnen wellicht ook als tijdelijke maatregel worden ingezet. In een studie naar het fietsparkeren in Amsterdam werd al gesuggereerd om op piekmomenten gebruik te maken van met led-lijnen gemarkeerde parkeervakken.

Die zouden soms zelfs een alternatief kunnen vormen voor duurbetaalde oplossingen in de vorm van ondergrondse stallingen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.