Maatschappelijk baten fiets vele malen hoger dan kosten

brusselDe maatschappelijke baten van de fiets zijn 4 tot 11 keer groter dan de kosten. Dat is de conclusie van een onderzoek in Wallonië.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Transport & Mobility Leuven in opdracht van de Waalse overheid. Men becijferde de maatschappelijke opbrengst van het fietsen als in 2030 het fietsaandeel – nu één procent – op tien procent zou worden gebracht door extra investeringen.

Daarbij keek men naar aspecten als gezondheid, veiligheid, milieu en congestie. Daarnaast werd berekend wat meer fietsen betekent voor de huishoudportemonnee, de financiering van het ov en de werkgelegenheid.

Net als bij een eerdere berekening van hetzelfde bureau naar de opbrengst van de fiets voor het Gewest Brussel, komt de grootste winst voort uit een verbetering van de gezondheid. Het gaat bijvoorbeeld om een vermindering van het aantal sterfgevallen in Wallonië met 400 per jaar. In geld uitgedrukt worden de voordelen voor de gezondheid geschat op ongeveer €1 miljard.

Huishoudens kunnen hun transportkosten drastisch verminderen met ongeveer €140 miljoen en dat heeft vooral te maken met verminderd autogebruik. De exploitatiekosten voor het openbaar vervoer kunnen verminderd worden met  €50 miljoen.

Het relatieve risico (per kilometer) van ongevallen met fietsen komt lager te liggen als gevolg van de toename van het aantal fietsers (veiligheid door aantallen) en een extra investering in een betere infrastructuur. Wel moet in totaal rekening worden gehouden met extra gewonden, becijferd op €130 miljoen tot € 175 miljoen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.