Niet alleen fietsen, ook ov-gebruik is goed voor je gezondheid

bmi_ovAlles beter dan de auto. Tenminste als je je gewicht in de gaten wilt houden. Fietsende forensen zijn gemiddeld drie kilo lichter dan pendelende automobilisten. Maar ov-gebruikers ook.

Dat blijkt uit een Engelse studie die is gepubliceerd in het BMJ (British Medical Journal).

Onderzoekers van London School of Hygiene & Tropical Medicine en het University College London.maakten gebruik van de data van een grootschalig Engelse gezondheidspanel om het verband vast te stellen tussen de vervoerwijze naar het werk en de zogenaamde BMI (Body Mass Index).

In totaal gebruikten ze de gegevens van ongeveer 7500 personen. Daarvan gingen de meesten (70 à 80 procent) met de auto naar werk, rond 10 procent met het ov en de rest fietsend of te voet.

De BMI-score van de groep fietsers/voetgangers, maar opvallend genoeg ook van de groep ov-gebruikers, lag significant lager dan dat van de automobilisten.

Bij mannen lag de BMI-score voor de ov-gebruikers 1.10 punt lager, voor de fietsers/voetgangers 0,97 punt lager. Bij vrouwen lagen de waarden respectievelijk 0,72 en 0,87 lager.

Voor de gemiddelde man komt dat ongeveer overeen met een verschil in gewicht van 3 kg, voor vrouwen 2,5 kg.

De reden dat ook ov-gebruikers beter scoren, is in de studie niet onderzocht. Maar een verklaring kan zijn dat geënquêteerden slechts één vervoerwijze konden opgeven en dat de wijze van voor- en natransport in het onderzoek buiten beeld is gebleven.

De onderzoekers concluderen dat promotie van fietsen of lopen dus niet de enige manier is om obesitas te bestrijden, maar dat ook stimulering van het ov-gebruik hierbij helpt.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Niet alleen fietsen, ook ov-gebruik is goed voor je gezondheid - VerkeersNet

Niet alleen fietsen, ook ov-gebruik is goed voor je gezondheid

bmi_ovAlles beter dan de auto. Tenminste als je je gewicht in de gaten wilt houden. Fietsende forensen zijn gemiddeld drie kilo lichter dan pendelende automobilisten. Maar ov-gebruikers ook.

Dat blijkt uit een Engelse studie die is gepubliceerd in het BMJ (British Medical Journal).

Onderzoekers van London School of Hygiene & Tropical Medicine en het University College London.maakten gebruik van de data van een grootschalig Engelse gezondheidspanel om het verband vast te stellen tussen de vervoerwijze naar het werk en de zogenaamde BMI (Body Mass Index).

In totaal gebruikten ze de gegevens van ongeveer 7500 personen. Daarvan gingen de meesten (70 à 80 procent) met de auto naar werk, rond 10 procent met het ov en de rest fietsend of te voet.

De BMI-score van de groep fietsers/voetgangers, maar opvallend genoeg ook van de groep ov-gebruikers, lag significant lager dan dat van de automobilisten.

Bij mannen lag de BMI-score voor de ov-gebruikers 1.10 punt lager, voor de fietsers/voetgangers 0,97 punt lager. Bij vrouwen lagen de waarden respectievelijk 0,72 en 0,87 lager.

Voor de gemiddelde man komt dat ongeveer overeen met een verschil in gewicht van 3 kg, voor vrouwen 2,5 kg.

De reden dat ook ov-gebruikers beter scoren, is in de studie niet onderzocht. Maar een verklaring kan zijn dat geënquêteerden slechts één vervoerwijze konden opgeven en dat de wijze van voor- en natransport in het onderzoek buiten beeld is gebleven.

De onderzoekers concluderen dat promotie van fietsen of lopen dus niet de enige manier is om obesitas te bestrijden, maar dat ook stimulering van het ov-gebruik hierbij helpt.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.