Veel gemeenten negeren richtlijnen voor fietsvoorzieningen

fietsersVeel gemeenten lappen de richtlijnen voor fietsvoorzieningen aan hun laars. Men vindt dat ze tot te dure oplossingen leiden of tot te brede fietspaden waarvoor de ruimte ontbreekt. Maar in veel gevallen kijk men er helemaal niet naar om.

Dat blijkt uit een onderzoek van de SWOV die keek of de zogenaamde Ontwerpwijzer Fietsverkeer van CROW bij gemeenten wordt gebruikt. De  Ontwerpwijzer heeft weliswaar geen wettelijke status, maar een rechter neemt aanbevelingen over het algemeen heel serieus. Je kunt er alleen van afwijken als je daar goede redenen voor hebt.
De SWOV vroeg aan 68 gemeenten en 4 provincies of en hoe men met de richtlijnen omgaat en ging ook ter plaatse kijken in  Goes en Harderwijk.

Van de gemeenten gebruiken 56 procent de Ontwerpwijzer Fietsverkeer weinig tot niet.

En de bijna de helft van de onderzochte gemeenten kan ook niet aangeven of hun fietsinfrastructuur in het algemeen voldoet aan daarin vermelde richtlijnen.

Gevraagd naar enkele specifieke onderwerpen als ‘fietspaaltjes’, breedte van het fietspad’ en ‘hobbels in de verharding’, worden volgens de gemeenten vooral de aanbevelingen over fietspaaltjes niet toegepast. Andere aanbevelingen worden wisselend gevolgd.

Bij de beoordeling van fietsinfrastructuur in de twee gemeenten bleek dat vooral de aanbevelingen voor obstakelvrije afstand en de breedte van fietspaden niet zijn nageleefd. Dat geldt ook voor de aanbeveling dat aan fietspaaltjes ribbelmarkering vooraf moet gaan.

Als reden om van de Ontwerpwijzer af te wijken noemt men vaak een gebrek aan ruimte. Dat geldt zowel voor de aanbevelingen over de breedte van fietspaden, als voor die over het voorkomen van hobbels en over de obstakelvrije afstand.

Daarnaast spelen de kosten een grote rol, met name bij het aanpassen van bestaande fietsinfrastructuur die in het verleden niet volgens de thans geldende aanbevelingen is ontworpen. Ook geeft men aan dat andere gemeentelijke afdelingen soms het beleid bepalen en die kennen de richtlijnen niet.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.