Nog weinig evaluaties fietscampagnes

Er is weinig bekend over de effecten van campagnes om het fietsgebruik te promoten. Daarom gaat het Fietsberaad vier pilots uitvoeren om meer te weten komen over de effecten van marktgericht fietsbeleid.

De praktijkervaring met communicatie- en promotiecampagnes in het fietsbeleid is in Nederland beperkt. Veelal gaat het om bescheiden campagnes met beperkte middelen, zo blijkt uit de jongste publikatie van het Fietsberaad. Die geeft een overzicht van een aantal recente campagnes.
De verzamelde voorbeelden zijn onderverdeeld in een aantal categorieën, zoals maatregelen die zijn gericht op het belonen van fietsers, maatregelen waarin teams van fietsers onderling een wedstrijd aangaan om de meeste kilometers, gemeentelijke communicatiecampagnes, enzovoort.

Slechts van enkele campagnes zijn de effecten bekend. Zo leidde de campagne ‘Met belgerinkel naar de winkel’ertoe dat een beperkt deel van de deelnemers (9% in 2006: onderzoek in Breukelen) ook meer gaan fietsen door de stimulans die van de campagne uitgaat. Uit een onderzoek van Rescon in Venlo werd geen effect gemeten.

Uit een onderzoek rond het project Trappers blijkt  dat 24% van de deelnemers zegt meer naar het werk te fietsen. Het aantal gefietste woon-werkritten stijgt daardoor met 13%. En 28% van de respondenten pakt na invoering van Trappers minder vaak de auto. Dit resulteert in een besparing van 11% op het aantal autoritten.

Door de campagne ‘Op de fiets naar school beter voor iedereen’ daalde het autogebruik van 32% naar 26,5% van het totaal aantal vervoersbewegingen van en naar school. Het fietsgebruik is gestegen van bijna 34% naar 40%. Het aantal verplaatsingen te voet bleef gelijk.
Marketing in vervoer wordt echter wel steeds belangrijker, aldus het Fietsberaad. Daarom voert XTNT in opdracht van het Fietsberaad het project ‘begeleiden pilots marketing fietsbeleid’ uit. Met pilots in vier gemeenten wil men het concept over marktgericht fietsbeleid in de praktijk gaan testen en hierdoor ervaring opdoen en mogelijke instrumenten ontwikkelen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Nog weinig evaluaties fietscampagnes - VerkeersNet

Nog weinig evaluaties fietscampagnes

Er is weinig bekend over de effecten van campagnes om het fietsgebruik te promoten. Daarom gaat het Fietsberaad vier pilots uitvoeren om meer te weten komen over de effecten van marktgericht fietsbeleid.

De praktijkervaring met communicatie- en promotiecampagnes in het fietsbeleid is in Nederland beperkt. Veelal gaat het om bescheiden campagnes met beperkte middelen, zo blijkt uit de jongste publikatie van het Fietsberaad. Die geeft een overzicht van een aantal recente campagnes.
De verzamelde voorbeelden zijn onderverdeeld in een aantal categorieën, zoals maatregelen die zijn gericht op het belonen van fietsers, maatregelen waarin teams van fietsers onderling een wedstrijd aangaan om de meeste kilometers, gemeentelijke communicatiecampagnes, enzovoort.

Slechts van enkele campagnes zijn de effecten bekend. Zo leidde de campagne ‘Met belgerinkel naar de winkel’ertoe dat een beperkt deel van de deelnemers (9% in 2006: onderzoek in Breukelen) ook meer gaan fietsen door de stimulans die van de campagne uitgaat. Uit een onderzoek van Rescon in Venlo werd geen effect gemeten.

Uit een onderzoek rond het project Trappers blijkt  dat 24% van de deelnemers zegt meer naar het werk te fietsen. Het aantal gefietste woon-werkritten stijgt daardoor met 13%. En 28% van de respondenten pakt na invoering van Trappers minder vaak de auto. Dit resulteert in een besparing van 11% op het aantal autoritten.

Door de campagne ‘Op de fiets naar school beter voor iedereen’ daalde het autogebruik van 32% naar 26,5% van het totaal aantal vervoersbewegingen van en naar school. Het fietsgebruik is gestegen van bijna 34% naar 40%. Het aantal verplaatsingen te voet bleef gelijk.
Marketing in vervoer wordt echter wel steeds belangrijker, aldus het Fietsberaad. Daarom voert XTNT in opdracht van het Fietsberaad het project ‘begeleiden pilots marketing fietsbeleid’ uit. Met pilots in vier gemeenten wil men het concept over marktgericht fietsbeleid in de praktijk gaan testen en hierdoor ervaring opdoen en mogelijke instrumenten ontwikkelen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.