Zwitsers onderzoek: groot potentieel voor elektrische fiets

flyerDe elektrische fiets vervangt bijna 40 procent van de autoritten, blijkt uit een Zwitsers onderzoek. En 60 procent van de woonwerkritten komt in aanmerking om met een e-fiets af te leggen.

Het onderzoek in opdracht van het ministerie van Energie van Zwitserland bevestigt in grote lijnen eerdere bevindingen in Nederland, dat de elektrische fiets veel wordt ingezet in het woon-werkverkeer en dat veel forenzen dan de auto thuislaten.

Zwitserland telt per hoofd van de bevolking half zoveel e-fietsers als Nederland, maar ook daar neemt het aantal jaarlijks fors toe.

Voor 80 procent van de e-fietsbezitters is de e-fiets het belangrijkste of één na belangrijkste vervoermiddel voor dagelijks gebruik. Jaarlijks leggen ze gemiddeld 2600 km af, en dat is meer dan in Nederland waar onderzoek van het Fietsberaad uitkwam op gemiddeld 1600 km.

Van deze 2600 km bestaat 16 procent (400 km) uit nieuwe ritten, vooral recreatieve tochtjes die voor die tijd niet werden ondernomen. Bij 84 procent van de kilometers vervangt de e-fiets een andere vervoerwijze. Het meest werden autokilometers vervangen (ongeveer 1000 km), gevolgd door ov-kilometers (570 km) en ritten op de gewone fiets (420 km).

Van de e-fietsers heeft meer dan 90 procent de beschikking over een auto. Ruim 60 procent van hen geeft aan deze (veel) minder te gebruiken. Een derde zegt minder van het ov gebruik te maken of minder te lopen.

De onderzoekers hebben ook becijferd wat de e-fiets in Zwitserland op dit ogenblik bijdraagt aan het terugdringen van de CO2-emissies. Daarvoor rekenden ze uit wat de e-fietsers aan autokilometers besparen en verdisconteerden daarin het feit dat de e-fietskilometers deels nieuwe kilometers zijn en ook ov en gewone fietskilometers vervangen. Ze kwamen uit op reductie van 0,4 procent van de broeikasgassen.

De Zwitsers verwachten dat het aantal e-fietsen met een factor 2,7 tot 7,9 kan toenemen, afhankelijk van het gehanteerde scenario. Qua afstand leent in ieder geval 60 procent van de woon-werkritten zich voor een e-fiets.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.