NS moet meebetalen aan stallingen bij stations

fietsparkerenDe NS moet gaan meebetalen aan de kosten voor fietsparkeren bij stations. Dat is de strekking van een motie die is aangenomen door de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer willigt hiermee het verzoek in van de VNG en de stedelijke regio’s die eerder hebben laten weten dat de kosten voor fietsvoorzieningen bij stations niet alleen door gemeenten kunnen  worden gedragen.

Ze pleitten voor een gelijke verdeling van de kosten tussen gemeenten, NS en Prorail. Het ziet er nu naar uit dat dit er inderdaad van gaat komen.

Weliswaar blijkt uit de motie van de Kamerleden Dik-Faber, Van Tongeren en Van Velhoven niet dat NS voor precies een derde van de kosten zal worden aangesproken, maar wel dat de zorg voor goede fietsparkeervoorzieningen bij stations een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van ProRail, NS, regionale vervoerders en gemeenten.

‘Het is daarom gewenst dat betrokken partijen allen financieel bijdragen aan de kosten van de voor aanleg, beheer, onderhoud, exploitatie, vervanging en handhaving fietsparkeren bij stations’, aldus de motie.

Die stelt verder dat de kosten ‘evenwichtig’ moeten worden verdeeld onder de drie betrokken partijen. De motie verzoekt de regering verder om binnen een jaar met concrete afspraken daarover te komen.

In Utrecht is de voorgestelde kostenverdeling overigens al voor een belangrijk deel in de praktijk gebracht. NS, Prorail en de gemeente Utrecht ondertekenden een overeenkomst met betrekking tot de in mei geopende stalling aan het Jaarbeursplein, waarin de door de VNG voorgestelde kostenverdeling al als pilot wordt neergezet.

De exploitatie van de stalling wordt in gelijke delen bekostigd door de drie partijen samen. De investering was al eerder geregeld en de gemeente neemt de kosten van de handhaving op het Jaarbeursplein voor zijn rekening. In de pilot wordt gekeken hoe je komt tot een zo optimaal mogelijke exploitatie van de stalling, qua gebruiksgemak, bezetting en financiën. Op grond van de pilot willen de drie partijen komen tot een definitieve verdeling van de kosten.

Daarbij is gekozen voor een concept waarbij men de eerste 24 uur fiets gratis kan stallen, er is een elektronisch inchecksysteem met behulp van de OV-kaart en een systeem dat informatie geeft over het aantal beschikbare plekken.

De stalling kent nu al een bezettingsgraad van ruim 80 %.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.