Groot economisch effect recreatief fietsgebruik

Jaarlijks stappen meer dan 50% van de bevolking (ruim 8,5 miljoen Nederlanders) op de fiets voor het maken van een recreatieve tocht. Dit resulteert in ruim 200 miljoen fietstochten van een uur of meer en circa € 750 miljoen aan bestedingen onderweg.
Deze bestedingen zijn aanzienlijk toegenomen, omgerekend per fietstocht gemiddeld 34% in vergelijking met 2002. Ook het aantal meerdaagse fietstochten is gegroeid. In 2008 werden er ruim 1 miljoen fietsvakanties gehouden, waarvan ongeveer 450.000 op basis van het LF-netwerk.
Het Fietsplatform ziet goede kansen voor verdere toename van het recreatief fietsgebruik en fietsvakanties in Nederland, onder andere door het stimuleren van het inkomend fietstoerisme. Voorwaarde is volgens voorzitter van het Fietsplatform Jan Dijkema wel het blijven investeren in de mogelijkheden voor fietsrecreatie en het verder versterken van de samenwerking op het gebied van marketing en voorlichting.

De basisomstandigheden voor het maken van recreatieve fietstochten in ons land zijn in principe ideaal: veel afwisseling op korte afstanden, vlak en een grote dichtheid van paden en wegen. Aanvullende voorzieningen zoals routes, bezienswaardigheden en andere afstappunten (o.a. horeca) maken de fietsmogelijkheden compleet. Recreatieve fietsvoorzieningen verdienen uit het oogpunt van hun maatschappelijk belang ruim aandacht, vindt het Fietsplatform. Ze verbeteren immers de leefbaarheid van een gebied en stimuleren het fietsgebruik, wat weer goed is voor de volksgezondheid (beweegnorm, ontspanning door inspanning) en het milieu. Maar bovenal leveren recreatieve fietsmogelijkheden een forse stimulans voor de economie. Jaarlijks brengen fietsers in totaal zo’n € 750 miljoen in het laatje aan bestedingen tijdens fietstochten, vooral bij horeca en overnachtingsaccommodaties: ruim € 6,- per persoon tijdens fiets(dag)tocht (+ 34% t.o.v. 2002), ruim € 70,- per persoon per dag tijdens fietsvakantie (+ 50% t.o.v. 2003). Ook de fietsbranche profiteert ervan. Jaarlijks wordt naar schatting ten behoeve van recreatieve doeleinden voor een bedrag van € 450 miljoen uitgegeven aan fiets en toebehoren.
Opvallend is daarbij de opmars van de elektrisch ondersteunde fiets – deze maakt het voor senioren mogelijk langer te genieten van het fietsen.
Meerdaagse fietstochten zitten in de lift. In 2008 werden ruim 1 miljoen fietsvakanties gehouden, vakanties waarbij op meer dan de helft van de dagen is gefietst. Bij iets minder dan de helft daarvan – circa 450.000 tochten – werden de Landelijke Fietsroutes (LF-routes) gebruikt. In 2008 maakte 16% van de Nederlandse bevolking (± 2 miljoen personen) gebruik van dit door het Fietsplatform beheerd landelijk netwerk (2003: 11%). De aantrekkelijkheid en afwisseling van de routes vormen de belangrijkste motieven bij de keuze voor de LF-routes.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.