Rotterdam ‘fietsstad van de toekomst’

rotterdamRuim baan voor voetgangers en openbaar vervoer, de auto te gast in de binnenstad en de fiets als ‘de nieuwe heilige koe’ zijn onderwerpen waarover de komende tijd met de stad zal worden gesproken.

Dat staat in de Rotterdamse MobiliteitsAgenda 2015-2018 (RMA). In deze discussienotitie is tevens de ambitie geformuleerd hoe voor de lange termijn met mobiliteit in stad en regio om te gaan. De uitwerking in het komende half jaar leidt tot vier concrete uitvoeringsplannen: het fietsplan, het parkeerplan, een verkeersveiligheidsplan en het verkeerscirculatieplan. De RMA is de kapstok waaronder deze plannen verder ontwikkeld worden.

Het aantal inwoners in de stad blijft de komende jaren groeien, steeds meer bewoners willen wel een auto gebruiken maar hoeven er geen te bezitten en elektrisch rijden neemt toe, aldus de nota. Het autoverkeer in de stad is al jaren stabiel, maar het fietsverkeer is in de afgelopen jaren toegenomen met 60%.

De Rotterdamse fietscultuur wordt versterkt en fietsgebruik in stad en regio gestimuleerd, zo stelt de nota. Met bijvoorbeeld meer fietsstallingen en fietsparkeerplekken in de binnenstad, in oude stadswijken en bij OV haltes. Ook is er veel aandacht voor stalling van de elektrische fiets en uitbreiding van de OVfiets, met name bij niet NS-stations. Snelfietsroutes in alle regionale windrichtingen en een betere doorstroom voor fietsers in de binnenstad. Daarnaast wil het college onderzoek doen naar een mogelijke fietsparkeernorm voor gebouwde voorzieningen. Hiermee wil het college de titel Fietsstad van 2018 binnenhalen.

Voor de auto komen alternatieve doorgaande verkeersroutes waarbij de auto te gast is de binnenstad. Het is de vraag of de Coolsingel een 2×2 strooksweg moet blijven, zo blijkt uit de RMA. Verder komen er minder parkeerplaatsen op straat. Zo wordt plaats gemaakt voor groene looproutes, terrassen en fietsparkeerplaatsen zodat het aangenaam verblijven is in de binnenstad. Parkeren gebeurt zoveel mogelijk in de park & walkgarages. Ook wordt gedacht aan experimenten om gedurende bepaalde tijden (winkel)straten met veel drukte autovrij te maken, zoals de Meent of de Witte de Wittstraat.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.