Ook VNG wil maximumsnelheid op fietspad

fietskarOok de VNG wil dat er een maximumsnelheid van 25 km per uur komt op fietspaden. Daarmee volgt ze een eerder uitgebracht advies van CROW-Fietsberaad. Verder pleit de VNG voor het aanscherpen van de richtlijnen voor een maximum breedte van voertuigen op het fietspad.

Aanleiding vormt de opkomst van de speed-pedelec waarmee makkelijk hogere snelheden kan bereiken. aangepast moet. Maar de regeling zou ook moeten gelden voor andere snelle voertuigen die van het fietspad gebruik maken, aldus de VNG.

De lokale wegbeheerders adviseren deze maximumsnelheid voor (brom)fietspaden via landelijke wetgeving in te voeren. Om deze maatregel in te kunnen voeren moet vooraf wel een aantal consequenties goed in beeld gebracht worden, aldus de VNG. Zo heeft een “gewone” fietser veelal geen mogelijkheid zijn/haar snelheid te controleren, omdat op een fiets een snelheidsmeter ontbreekt. De vraag is verder of deze maatregel ook moet gelden voor snelfietsroutes en of er verschil moet zijn binnen en buiten de bebouwde kom. Verder moet bezien worden hoe de handhaving van de maatregel eenvoudig gemaakt kan worden, bijvoorbeeld door toepassen van een kenteken. En ook vraagt VNG zich af wie is verantwoordelijk moet worden voor de handhaving van de maatregel: de politie of een bestuursorgaan? Verder spelen er vragen rond helmplicht, rijbewijs en verzekering.

De VNG pleit verder ook voor het aanscherpen van de richtlijnen voor een maximum breedte van voertuigen op het fietspad. De variatie aan scootmobielen, fietsrolstoelen en bak- en transportfietsen die veel ruimte op het (brom)fietspad innemen, wordt steeds groter. De overblijvende ruimte voor andere gebruikers wordt kleiner, waardoor de verkeersveiligheid in het gedrang komt. Mogelijk kan het anders inrichten van toekomstige fietspaden een gedeeltelijke oplossing bieden, bijvoorbeeld door het gebruik van bredere paden, gescheiden rijbanen en/of toepassen van flauwere bochten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.