Tweederde gemeenten werkt aan ‘Lokale aanpak veilig fietsen’

dodehoekspiegelIn de webtool ‘Veilig fietsen’ van het Fietsberaad kunnen gemeenten aangeven welke acties ze tot nu toe genomen hebben in het kader van de ‘Lokale aan pak veilig fietsen’.  Van 65% van de gemeenten is inmiddels bekend dat zij aan de slag zijn gegaan met de Lokale aanpak veilig fietsen of hier binnenkort mee starten.

Dat schrijft de SWOV in de Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2014. De Monitor volgt het effect van een aantal maatregelen die in 2012 zijn afgesproken om met name het aantal slachtoffers onder fietsers en ouderen terug te dringen. Het is nog te vroeg om het effect van de maatregelen in beeld te brengen, aldus de SWOV. Wel is gekeken in hoeverre maatregelen al zijn doorgevoerd.

De maatregel waar het meeste van wordt verwacht ten aanzien van de fietsers is de ‘Lokale aanpak veilig fietsen’, waarbij gemeenten concreet aangeven welke maatregelen zij denken te nemen. Via de webtool ‘Veilig fietsen’ (www.fietsberaad.nl/veiligfietsen) is dit inzichtelijk gemaakt. Eind oktober 2014 hadden 289 van de 403 gemeenten de enquête ingevuld (72% respons). Van deze gemeenten hadden er 73 een beleidsplan gereed, waarvan 24 een specifiek fietsveiligheidsplan. Daarnaast antwoordden 36 gemeenten dat zij binnenkort een bestaand plan actualiseren en 154 gemeenten dat zij werken aan een aanpak of hier binnenkort mee starten. Van 65% van de gemeenten is dus bekend dat zij inmiddels aan de slag zijn gegaan met de Lokale aanpak veilig fietsen of hier binnenkort mee starten.

De respons van 72% in 2014 is veel hoger dan in 2013 (29%) en inmiddels zijn er ook meer gemeenten met een aanpak.

Over het algemeen is er in de gemeentelijke beleidsplannen meer aandacht voor infrastructuur dan voor gedrag, aldus de Monitor. De meeste aandacht wordt besteed aan kruispunten, de schoolomgeving, menging met snelverkeer en ‘fietspaaltjes’. Als het gaat om gedrag, is er relatief veel aandacht voor fietsverlichting, fietsen in groepen, alcohol, roodlichtnegatie en mp3- en telefoongebruik.

Voor het monitoren van de veiligheid van de fietsinfrastructuur wordt op dit moment een nieuw instrument ontwikkeld in het kader van het project Safe Cycling Network, een samenwerking tussen ANWB, FIA Foundation, Provincie Fryslân, Provincie Gelderland en SWOV.

De Safety Performance Indicators (SPI’s) voor fietsinfrastructuur worden dit jaar in een pilot toegepast en kunnen op langere termijn hopelijk op grotere schaal verzameld worden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: admin

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.