SWOV: Racefietsers naar de rijbaan

racefietsGrote groepen race- en toerfietsers op het fietspad leiden het vaakst tot gevaarlijke situaties en irritatie bij andere weggebruikers. Volgens de SWOV is een mogelijke oplossing om groepen op de rijbaan te laten fietsen. In België mogen groepen van 15-50 fietsers al op de rijbaan.

In2012 waren er 4.200 behandelingen van race- en toerfietsers bij de spoedeisende hulp. Het is niet goed duidelijk in hoeverre het gedrag van race- en toerfietsers daarbij een rol speelt. Er is eveneens nog weinig bekend over maatregelen om dit soort gevaarlijke situaties te voorkomen. Daarom heeft SWOV onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingsrichtingen.

Daartoe werden experts ondervraagd en race- en toerfietsers geenquêteerd. De meeste fietsers zijn tussen de 45 jaar 65 jaar. Er is geen duidelijke relatie gevonden tussen ongevalsbetrokkenheid en leeftijd of gefietste afstand. Wel neemt de kans op een ongeval af naarmate een race- en toerfietser meer ervaring heeft. Er is ook een duidelijke relatie gevonden met de groepsgrootte: race- en toerfietsers die gewoonlijk in groepen fietsen hebben een grotere kans op een fietsongeval. Dat wordt geïllustreerd door het feit dat bijna 70% van de gemelde ongevallen gebeurden tijdens het fietsen in groepen.

De meeste ongevallen (44%) worden veroorzaakt door contact met andere weggebruikers: in bijna de helft (48%)
van de botsingen is dat een andere race- en toerfietser. Dat is opvallend, omdat de auto als grootste gevaar
werd genoemd. Ook gaan relatief veel fietsers onderuit doordat ze hun balans verliezen (38%). De meest genoemde
aanleiding daarvoor is de slechte staat van het wegdek of een nat wegdek.

Aparte fietspaden voor racefietsen zijn niet haalbaar, maar de SWOV denkt wel dat speciale veilige wielerroutes voor
race- en toerfietsers uitgezet kunnen worden, zoals al in Zeeland gebeurt. Verder zou men grote groepen race- en toerfietsers
op de rijbaan kunnen laten rijden. En tenslotte zou er meer begrip gestimuleerd kunnen worden tussen race- en toerfietsers en andere weggebruikers

Wielersportbond NTFU en VeiligheidNL geven daartoe dit voorjaar via de campagne ‘De echte wielrenner laat van zich horen’ alvast een aanzet. De campagne wil aan de hand van goede voorbeelden en een campagnefilmpje laten zien hoe voetgangers, fietsers, automobilisten en wielrenners elkaar veilig kunnen passeren. Wat kunnen weggebruikers verwachten van wielrenners en wat verwachten wielrenners van hen?

Eerder al werd een campagne gehouden zie zich specifiek richtte op de wielrenners zelf. Verder leidt de NTFU wegkapiteins op om hun groepen fietsers veilig en verantwoord door het verkeer te navigeren.

Onderwerpen:

Auteur: Steven Don

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.