Speed-pedelec is een bromfiets

pedelec_vn
foto: www.pd-f.de/Bildarchiv.html

Minister Schultz zal geen uitzondering maken voor de speed-pedelec op de Europese regelgeving die het voertuig kenmerkt als bromfiets. Dat betekent dus verplicht een helm op, een (bromfiets)rijbewijs en binnen de bebouwde kom meestal op de rijbaan en niet op het fietspad.

In een nieuwe studie in opdracht van het ministerie van IenM zijn de verschillende beleidsopties voor de speed-pedelec uitvoerig verkend, hetgeen uiteindelijk tot deze conclusie leidde, zo meldt het Fietsberaad.

Hangt er onder een gewone elektrische fiets een 250 Watt motor die tot 25 km/uur trapondersteuning biedt, bij de speed-pedelec kan het vermogen oplopen tot het dubbele. Je moet nog steeds meetrappen, maar voor de sportieveling is zo 45 km/uur haalbaar.

Omdat de speed-pedelec eigenlijk niet binnen de bestaande Europese wetgeving past (die is nog niet toegerust is voor voertuigen met motor en trapkracht), heeft het ministerie van IenM hem tot nu toe ingeschaald als snorfiets. Wie zich aan de regels houdt, is minimaal 16 jaar, heeft een AM-rijbewijs en WA-verzekering. En een blauw snorfietsplaatje achterop en rijdt dus niet harder dan 25 km/uur.

Gegeven is dat de speed-pedelec voordelen biedt. Hij leent zich voor grotere afstanden en een aantal automobilisten zal een overstap maken, zo verwacht men en dat is goed voor het milieu- en de files. Men schat dat 2,5 procent van alle auto-, openbaar vervoer, en brom/snorfiets-kilometers tussen 5 en 30 km vervangen kunnen worden door speed-pedeleckilometers. Daarnaast zullen mogelijk 5 procent van de gewone fietskilometers worden gesubstitueerd.

Qua snelheid zal de speed-pedelec een plaats innemen tussen de snorfiets en de bromfiets. Als het vermogen van de speed-pedelec verder toeneemt, komt de snelheid meer in de buurt te liggen van de bromfiets. De verkeersveiligheidsrisico’s lopen daarmee gelijk op, die liggen ergens tussen snor- en bromfiets, aldus de studie.

Ander discussiepunt is of een speed-pedelec thuishoort op het fietspad of op de rijbaan. Bij de bromfiets heeft de verplaatsing naar de rijbaan binnen de bebouwde kom goed uitgepakt voor de verkeersveiligheid. En experts verwachten dat dit ook zal gelden voor de speed-pedelec. Daar staat tegenover dat niet alle speed-pedelec berijders moeiteloos 40 km/uur halen. Want de snelheid wordt alleen bereikt bij flink meetrappen.

Dan speelt ook de vraag of een fietshelm nodig is. Uit landen waar een verplichte fietshelm is ingevoerd, is bekend dat dit voor een aantal fietser reden is om af te stappen. Datzelfde zal – hoewel in mindere mate – opgaan voor de speed pedelec, zo verwacht men. En daarmee perk je de voordelen van de speed-pedelec in. Alternatief is om in plaats van een verplichting de helm nadrukkelijk te adviseren. Gezien de gebruikersgroep is te verwachten dat een behoorlijk deel dat advies zal opvolgen, aldus de onderzoekers.

Het rapport neemt vervolgens een aantal mogelijke combinatiescenario’s door waarbij de plaats op de weg en het gebruik van een fietshelm in samenhang worden bekeken. Je kunt bijvoorbeeld de speed-pedelec á la de snorfiets, met of zonder helm, op het fietspad laten. Of juist, met of zonder helm, naar de rijbaan overhevelen. Of je maakt het snelheidsafhankelijk, dat wil zeggen wie harder rijdt dan 25 km/uur moet, met helm, de rijbaan op. Die laatste optie scoort volgens het rapport gunstig op de meeste aspecten: milieu, congestie, volksgezondheid en verkeersveiligheid. Maar een minnetje op het gebied van handhaving. Een eerder advies van het Fietsberaad sluit het meest aan bij deze laatste optie.

Maar alle opties kennen zowel voor- als nadelen. Alles afwegende heeft minister Schultz van IenM besloten geen uitzonderingen te ontwikkelen voor de speed-pedelec die conform de Europese regelgeving nu dus een bromfiets is.

De nieuwe Europese kaderverordening is al ingegaan, zodat er nu al speed-pedelecs op de markt komen die als bromfiets zijn gekeurd. De huidige speed-pedelecs worden komende anderhalf jaar omgezet van snorfiets naar bromfiets, met geel kenteken. Nieuwe speed-pedelecs zullen volgend jaar alleen nog maar met geel kenteken worden geleverd, zo laat het ministerie van IenM weten.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Speed-pedelec is een bromfiets - VerkeersNet

Speed-pedelec is een bromfiets

pedelec_vn
foto: www.pd-f.de/Bildarchiv.html

Minister Schultz zal geen uitzondering maken voor de speed-pedelec op de Europese regelgeving die het voertuig kenmerkt als bromfiets. Dat betekent dus verplicht een helm op, een (bromfiets)rijbewijs en binnen de bebouwde kom meestal op de rijbaan en niet op het fietspad.

In een nieuwe studie in opdracht van het ministerie van IenM zijn de verschillende beleidsopties voor de speed-pedelec uitvoerig verkend, hetgeen uiteindelijk tot deze conclusie leidde, zo meldt het Fietsberaad.

Hangt er onder een gewone elektrische fiets een 250 Watt motor die tot 25 km/uur trapondersteuning biedt, bij de speed-pedelec kan het vermogen oplopen tot het dubbele. Je moet nog steeds meetrappen, maar voor de sportieveling is zo 45 km/uur haalbaar.

Omdat de speed-pedelec eigenlijk niet binnen de bestaande Europese wetgeving past (die is nog niet toegerust is voor voertuigen met motor en trapkracht), heeft het ministerie van IenM hem tot nu toe ingeschaald als snorfiets. Wie zich aan de regels houdt, is minimaal 16 jaar, heeft een AM-rijbewijs en WA-verzekering. En een blauw snorfietsplaatje achterop en rijdt dus niet harder dan 25 km/uur.

Gegeven is dat de speed-pedelec voordelen biedt. Hij leent zich voor grotere afstanden en een aantal automobilisten zal een overstap maken, zo verwacht men en dat is goed voor het milieu- en de files. Men schat dat 2,5 procent van alle auto-, openbaar vervoer, en brom/snorfiets-kilometers tussen 5 en 30 km vervangen kunnen worden door speed-pedeleckilometers. Daarnaast zullen mogelijk 5 procent van de gewone fietskilometers worden gesubstitueerd.

Qua snelheid zal de speed-pedelec een plaats innemen tussen de snorfiets en de bromfiets. Als het vermogen van de speed-pedelec verder toeneemt, komt de snelheid meer in de buurt te liggen van de bromfiets. De verkeersveiligheidsrisico’s lopen daarmee gelijk op, die liggen ergens tussen snor- en bromfiets, aldus de studie.

Ander discussiepunt is of een speed-pedelec thuishoort op het fietspad of op de rijbaan. Bij de bromfiets heeft de verplaatsing naar de rijbaan binnen de bebouwde kom goed uitgepakt voor de verkeersveiligheid. En experts verwachten dat dit ook zal gelden voor de speed-pedelec. Daar staat tegenover dat niet alle speed-pedelec berijders moeiteloos 40 km/uur halen. Want de snelheid wordt alleen bereikt bij flink meetrappen.

Dan speelt ook de vraag of een fietshelm nodig is. Uit landen waar een verplichte fietshelm is ingevoerd, is bekend dat dit voor een aantal fietser reden is om af te stappen. Datzelfde zal – hoewel in mindere mate – opgaan voor de speed pedelec, zo verwacht men. En daarmee perk je de voordelen van de speed-pedelec in. Alternatief is om in plaats van een verplichting de helm nadrukkelijk te adviseren. Gezien de gebruikersgroep is te verwachten dat een behoorlijk deel dat advies zal opvolgen, aldus de onderzoekers.

Het rapport neemt vervolgens een aantal mogelijke combinatiescenario’s door waarbij de plaats op de weg en het gebruik van een fietshelm in samenhang worden bekeken. Je kunt bijvoorbeeld de speed-pedelec á la de snorfiets, met of zonder helm, op het fietspad laten. Of juist, met of zonder helm, naar de rijbaan overhevelen. Of je maakt het snelheidsafhankelijk, dat wil zeggen wie harder rijdt dan 25 km/uur moet, met helm, de rijbaan op. Die laatste optie scoort volgens het rapport gunstig op de meeste aspecten: milieu, congestie, volksgezondheid en verkeersveiligheid. Maar een minnetje op het gebied van handhaving. Een eerder advies van het Fietsberaad sluit het meest aan bij deze laatste optie.

Maar alle opties kennen zowel voor- als nadelen. Alles afwegende heeft minister Schultz van IenM besloten geen uitzonderingen te ontwikkelen voor de speed-pedelec die conform de Europese regelgeving nu dus een bromfiets is.

De nieuwe Europese kaderverordening is al ingegaan, zodat er nu al speed-pedelecs op de markt komen die als bromfiets zijn gekeurd. De huidige speed-pedelecs worden komende anderhalf jaar omgezet van snorfiets naar bromfiets, met geel kenteken. Nieuwe speed-pedelecs zullen volgend jaar alleen nog maar met geel kenteken worden geleverd, zo laat het ministerie van IenM weten.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.