Fietsparkeren doelgroepgericht faciliteren

rotterdam-stallen_vnIn de Rotterdamse binnenstad zijn op het drukste moment meer fietsen geparkeerd, dan dat er capaciteit is. De oplossing ligt in het beter benutten van de huidige capaciteit in combinatie met het faciliteren van fietsparkeren op de juiste locaties in kleinschalige vorm.

Dat is de conclusie van een onderzoek naar het huidige gebruik van de fietsparkeervoorzieningen in de stad en het verwachte toekomstige gebruik.

Voor het onderzoek werd voor het eerst gebruik gemaakt van labels voorzien van RFID-stickers die aan geparkeerde fietsen werden gehangen. In combinatie met een online enquête en door op straat labels te scannen kwamen de onderzoekers van Keypoint Consultancy meer te weten over het huidige parkeergedrag.

In totaal werden ongeveer 8.500 labels opgehangen aan een fiets. Er werden uiteindelijk bijna 11.000 labels gescand, waarvan ongeveer 7.000 unieke labels.

In de bewaakte fietsparkeervoorzieningen ligt de fietsparkeerdruk op het drukste moment tussen 60% tot 100% (dat laatste bij Rotterdam CS). Maar in de binnenstad zijn veel locaties waar de bezetting op het drukste moment op straat hoger is dan de capaciteit van de fietsparkeervoorzieningen.

Het onderzoek maakt duidelijk dat vier belangrijke doelgroepen te onderscheiden zijn: bewoners, werknemers, bezoekers en OV-gebruikers.

De doelgroepen onderscheiden zich vooral in parkeerduur en bezoekfrequentie van de binnenstad.  Bewoners komen het vaakst in de binnenstad, gevolgd door werknemers en OV-reizigers. Voor bezoekers is de bezoekfrequentie gevarieerder. Dit geldt ook voor de parkeerduur. Waar de parkeerduur van bezoekers varieert tussen een half uur tot maximaal 4 uur, is de parkeerduur van werknemers en OV-reizigers vaak tussen 4 en 12 uur. De locatie van parkeren en beweegredenen om te kiezen voor een parkeerlocatie variëren veel minder tussen de doelgroepen. OV-gebruikers parkeren hun fiets vooral rond OV-haltes. Overige doelgroepen parkeren verspreidt over de binnenstad en de binnenstadkwartieren. Voor de meeste straten en secties in het onderzoeksgebied is niet één doelgroep als hoofdgebruiker van de parkeercapaciteit te onderscheiden. Belangrijkste reden om te kiezen voor een bepaalde parkeerlocatie is de nabijheid tot de bestemming. Daarnaast is ook het veilig stallen (met aanbindmogelijkheid, niet per se bewaakt) en het gratis stallen belangrijk.

De onderzoekers verwachten nog een flinke toename van de vraag. Vooral door de verwachte verdere stijging in fietsgebruik zal de vraag naar fietsparkeren met ongeveer 10% toenemen, zo verwacht men. En door ruimtelijke ontwikkelingen in binnenstad zal meer vraag ontstaan naar fietsparkeren op specifieke locaties.

Een deel van de huidige capaciteit gaat verloren door de aanwezigheid van weesfietsen en fietswrakken of wordt ingenomen door langparkeerders. Door betere faciliteiten te bieden voor de langparkeerder en anderzijds strenger te handhaven op weesfietsen, kan op bepaalde locaties tot 20% extra beschikbare capaciteit worden gecreëerd voor de bezoekers, zo luidt één van de aanbevelingen.

Het faciliteren van de kortparkeerder (minder dan vier uur) is eveneens van belang. Verder moeten in omgevingsvergunningen en -besluiten betere richtlijnen worden meegegeven voor het fietsparkeren. En ICT kan helpen bij het promoten van voorzieningen en het terugdringen van weesfietsen. Dit kan bijvoorbeeld door fietsen te personaliseren, aldus het onderzoeksrapport.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.