Snorfiets kan in de toekomst naar de rijbaan

snorfietsMinister Schultz gaat het voor gemeenten mogelijk maken de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen. Maar het is nog niet definitief besloten of ze dan verplicht een helm moeten dragen.

Naar aanleiding van een Kamermotie (motie Hoogland) heeft de minister onderzocht waar en wanneer de snorfiets van het fietspad naar de rijbaan kan worden verplaatst gezien de overlast die dit vervoermiddel op sommige locaties veroorzaakt.

Gemeenten hebben nu al die mogelijkheid, maar met de nodige beperkingen, zo schrijft ze in een brief aan de Kamer. Dat kan door het bord G11 (verplicht fietspad) te wijzigen in G13 (onverplicht fietspad). Een onverplicht fietspad is verboden voor snorfietsers, tenzij ze met uitgeschakelde motor rijden.

De verplaatsing naar de rijbaan kan dan alleen zonder helm. Amsterdam past deze oplossing al toe in die straten waar de negatieve effecten op de verkeersveiligheid beperkt zouden blijven, zoals in de J.P. Heijestraat (30km/uur weg) in stadsdeel West. Maar Amsterdam verwacht niet teveel van deze maatregel, omdat er momenteel vrijwel geen andere 30km-wegen van substantiële lengte met vrijliggende fietspaden zijn in het gebied waar de problemen spelen. Meestal liggen de problematische fietspaden langs 50 km/uur wegen. En daar komt alleen invoering van een dergelijke maatregel in combinatie met de helmplicht in aanmerking.

De minister noemt als alternatief de mogelijkheid een algeheel inrijverbod voor snorfietsersen in te stellen (per gebied of per straat). Gemeenten hebben nu al de mogelijkheid om per straat een inrijverbod voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen in te stellen. Het desbetreffende bord (bord C13) kan al zonaal worden toegepast, aldus de minister. Daarmee kan ook sluipverkeer worden tegengegaan. Als Amsterdam en andere gemeenten invoering van een zonaal toepasbaar inrijverbod voor alleen snorfietsers een wenselijke maatregel achten zal ik bezien of de regelgeving daartoe kan worden aangepast, zo laat de minister weten.

Maar, zo stelt minister verder, omdat de Kamer expliciet heeft gevraagd het verplaatsen
van de snorfiets naar de rijbaan op zorgvuldige wijze mogelijk te maken, zal ik alsnog een wijziging van het RVV 1990 in procedure brengen, waarmee de wegbeheerder de bevoegdheid krijgt onder voorwaarden de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen, uitgaande van een helmplicht. Hoewel ze bij dat laatste een slag om de arm houdt: ‘Ik moet de ontwerpregelgeving hierover voorhangen bij het parlement, waarmee u in de uitwerkingsfase de mogelijkheid heeft aan te geven of een lokale helmplicht onderdeel moet uitmaken van de zorgvuldige verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan.’

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.