Gebruikers moeten meer gaan betalen voor de fietsenstalling

stallingOm een einde te maken aan het tekort aan fietsenstallingen bij stations zullen gebruikers meer moeten gaan betalen voor een plaatsje in de stalling.

Het is één van de suggesties die onderzoekers van de Kwink groep doen. Ze evalueerden de resultaten van het Actieplan Fietsparkeren Stations. Met het Actieplan Fietsparkeren (AFP), dat loopt van 2012 tot 2020, ondersteunt het Rijk decentrale overheden voor maximaal 50% bij de aanleg van fietsparkeerplaatsen bij stations.

Dat is tot nu aardig gelukt, maar vooral bij de kleinere stations. Daar zijn de meeste van de ruim 75.000 plekken gerealiseerd. Maar het budget zal vermoedelijk in 2017 volledig zijn toegezegd. Het tekort is dan nog niet weggewerkt. Er blijft in 2020 dan naar schatting nog een tekort aan fietsparkeerplekken over van zo’n 48.000 plekken. Dit zal nog verder toenemen richting 2030 tot een geschat tekort van 98.000 plekken.

De pijn zit vooral bij de grotere stations. Partijen komen op deze locaties onderling niet tot afspraken over verdeling van de kosten van fietsparkeren, zo signaleren de onderzoekers van de Kwink groep. En wanneer partijen wel tot een integrale business case komen, is de looptijd vaak van korte duur.

Verder is in de nieuwe vervoersconcessie van NS opgenomen dat NS, samen met andere partijen, naar redelijkheid bijdraagt aan de integrale kosten van het fietsparkeren bij stations. Hoe deze verplichting precies moet worden ingevuld, is echter niet duidelijk, zo meldt de evaluatie verder.

IenM heeft verder aangegeven de regie en verantwoordelijkheid voor aanleg, beheer, handhaving van fietsparkeren en de afstemming met de relevante partijen vanaf 2020 volledig bij gemeenten te leggen. Gemeenten zijn het niet eens met de grote financieringsverantwoordelijkheid die bij hen wordt belegd. Zij zijn daarom terughoudend in de onderhandelingen over de verdeling van de integrale kosten voor fietsparkeren.

Behalve dat men tot betere afspraken moet zien te komen – onder meer over de verdeling van de kosten – zouden ook regionale ver voerders en de gebruikers meer kunnen bijdragen, stelt het evaluatierapport. Daarbij kan men denken aan het geleidelijk invoeren en opvoeren van betaald stallen, het integreren van de gebruikersbijdrage in de kosten van het treinkaartje en derden laten bijdragen, zoals werkgevers, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, enzovoort.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.